Anhörigvårdare

Grupp för dig som är närstående till någon med långvarig sjukdom.

Har du närstående som behöver din stöttning? Vi delar erfarenheterav att vara anhörig till någon som vårdas i hemmet eller på särskilt boende. Du får träffa andra som är i samma situation och få stöd och råd i din vardag.

Ansvarig är Ingela Skarin Håkansson, diakon. 

Vi träffas i Församlingscentrum 13.00 - 14.30 följande onsdagar: 
28 februari, 27 mars, 17 april och 29 maj