Att leva vidare när någon gått bort

Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Men det kan vara en hjälp att dela sina tankar och erfarenheter med några som är i samma situation. I andras ord och känslor känner man ofta igen sig. Leva vidare-gruppen träffas vid sex tillfällen.

En tid efter begravningen tar någon av oss i församlingen kontakt och frågar om du är intresserad av att delta i en grupp. Sedan skickar vi en inbjudan, som innehåller all praktisk information. Några dagar innan första mötet ringer vi upp dig igen och du får meddela om du vill delta.
Gruppen träffas en och en halv timme varannan vecka, sammanlagt sex gånger. Det är två ur personalen, antingen diakon eller präst, som leder samtalsgruppen.