Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Samtal och stöd

Vi finns här som stöd och bollplank, för själavård och förbön. Du är varmt välkommen att höra av dig till någon av våra präster eller diakoner. Vi har även samtalsgrupper och Leva vidare-grupp för dig som drabbats av sorg.


Att leva vidare när någon gått bort

Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Men det kan vara en hjälp att dela sina tankar och erfarenheter med några som är i samma situation. I andras ord och känslor känner man ofta igen sig. Leva vidare-gruppen träffas vid sex tillfällen.

Två män sitter och samtalar över en kopp kaffe.

Anhöriggrupp

En stödgrupp för dig som är anhörig eller närstående till någon som är långvarigt sjuk eller funktionshindrad. Du får träffa andra som är i samma situation och får stöd och råd för din vardag. Gruppen träffas dagtid en gång i månaden.

Vi finns här för samtal och stöd