Foto: Camilla Kjellman

Gravskötsel

Önskar du hjälp med att sköta en grav? Här finner du information om våra gravskötseltjänster.

I den årsskötsel vi erbjuder ingår nedsättning av planteringslåda, vårplantering, sommarplantering, vinterdekoration, vattning och ogräsrensning.

Priset är baserat på gravens storlek.

  • Gräsgrav: 1 000 kr

  • Enkel grusgrav: 1 200 kr

  • Dubbelgrusgrav: 1 400 kr  

  • Trippelgrusgrav: 1 600 kr

Endast vinterdekoration kostar 200 kr.

Endast skötsel av grusyta kostar 250/400/600 kr, beroende på gravens storlek.

 


Askgravplats, skötsel inkl. namnplatta i 25 år:  7 500 kr

Askgravlund, namnplatta i 25 år: 2 500 kr

Vill du boka gravskötsel eller har frågor, vänligen kontakta Kyrkogårdsföreståndare.