Kören Trivselklang är för daglediga i Boden. De sjunger varierande sånger.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkokören

Vi träffas på onsdagar kl 18-21 och övar traditionell körsång
samt ny repertoar.

Program

Kl 18-19: Stämövning

Kl 19.45-20: Fika

Kl 20-21: Gemensam körsång

Ellen Finnilä Göranson

Ellen Finnilä Göranson

Lindome församling

Organist