Kontakt

Välkommen till Lindome församling – vår verksamhet, våra kyrkor och kyrkogårdar. Ta del av det vi är bra på och bidra med det du kan.

KONTAKTA LINDOME FÖRSAMLING

Expedition Lindome Församling

Mejl: lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon: 031-99 68 60

Telefontid
Måndag 09.00-12.00, 13.00-15.00
Tisdag 09.00-12.00 , 13.00-15.00
Onsdag Stängt
Torsdag 09.00-12.00 ,13.00-15.00
Fredag 09.00-12.00

Besöks- och postadress:

Församlingscentrum
Svenska kyrkan Lindome
Annestorpsvägen 1
437 33 Lindome

Personal

Vill du boka dop, vigsel eller begravning? Har du frågor om våra aktiviteter eller något annat? Välkommen att kontakta expeditionen. Söker du någon särskild? Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra medarbetare.

Lindome kyrka i vinterskrud

Kyrka och lokaler

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan.

Fakturadress

Bästa leverantör, det är viktigt att det blir rätt på fakturan.

Få stöd och hjälp akut

Behöver du akut någon att samtala med?

Samtal och stöd

Vi finns här som stöd och bollplank, för själavård och förbön. Du är varmt välkommen att höra av dig till någon av våra präster eller diakoner. Vi har även samtalsgrupper och Leva vidare-grupp för dig som drabbats av sorg.


Personuppgiftshantering

Svenska kyrkan har stor respekt för din personliga integritet. Här finner du information om hur vi i våra olika verksamheter hanterar dina personuppgifter.

Någon räcker över några valkuvert.

Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation och styrs därför av ett folkvalt kyrkofullmäktige med sin styrelse, kyrkorådet. De arbetar med församlingens målsättning, verksamhet och ekonomi.