Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation och styrs därför av ett folkvalt kyrkofullmäktige med sin styrelse, kyrkorådet. De arbetar med församlingens målsättning, verksamhet och ekonomi.

Någon räcker över några valkuvert.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Lindome församlings vision

Detta är grundstenarna i vårt uppdrag och är hämtade ur  försmlingsinstruktionen.

 • Mission, genom låga trösklar

 • Diakoni, en väg mot ett nytt liv

 • Undervisning, en livskarta

 • Gudstjänst, en gemenskap

Församlingsinstruktionen är utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift den 11 januari 2024.

Läs Församlingsinstruktionen här.

 

Vem är det som bestämmer i din församling? 

Som medlem i Svenska kyrkan är det du som vid kyrkoval väljer vilka som ska fatta besluten.

Kyrkofullmäktige

Ledamöterna i församlingens kyrkofullmäktige utses direkt vid kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor.

Kyrkofullmäktige i Lindome församling: 

 • Sofia Thalenius, ordförande

 • Magnus Ahlberg, vice ordförande

 • Barbro Alice Andersson

 • Annika Malmberg Andersson

 • Lennart Bourdette

 • Irene Ros-Marie Brodd

 • Kjell Thore Börjesson

 • Knut Fredriksson

 • Karin Gnaebratt

 • Meikel Gnaebratt

 • Gunnar Håkansson

 • Eva Johanson

 • Marianne Kanter

 • Karin Kärrstrand

 • Anna-Karin Nilsson

 • Fredrik Nordwall

 • Kenneth Runesson

 • Bo Sjölin

 • Mikael Svensson

 • Ulla-Britt Thor

 • Lars Westerlind 

 • Anneli Wiklund

 • Inga-Lill Ydal

Ersättare

 • Gunilla Cedergren

 • Caroline Vänerlind Ingelhammar

 • Birgit Jönsson

 • Hans-Georg Kanter

 • Helena Morén

 • Lars Mögelbust

 • Veronica Olsson

 • Mats Vennerström

 • Charlotta Westerlind

Länk: Se valresultatet 2021 för kyrkofullmäktige i Lindome församling

Länk:  Se valresultatet 2017 för kyrkofullmäktige i Lindome församling

Länk: Sammanställning över ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige

En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ger förslag på hur församlingens tillgångar ska fördelas, sköter den ekonomiska förvaltningen, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på för verksamheter.

Kyrkorådet består av sjuordinarie ledamöter samt kyrkoherden som är självskriven. Kyrkorådet har åtta ersättare. 

Kyrkorådet i Lindome består av följande personer: 

 • Iréne Brodd, ordförande

 • Magnus Ahlberg, vice ordförande

 • Kenneth Runesson

 • Anna-Karin Nilsson

 • Eva Johansson

 • Lars Westerlind

 • Karin Kärrstrand

 • Ylva Leitzinger, kyrkoherde

Ersättare

 • Marianne Kanter

 • Gunilla Cedergren

 • Helena Morén

 • Ulla-Britt Thor

 • Fredrik Nordwall

 • Kenneth Runesson

 • Åsa Andersson

 • Veronica Olsson

Kyrkoherden

Kyrkoherden är församlingens chef och leder församlingen samt verksamheten. Tillsammans med medarbetarna ska kyrkoherden forma arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Klicka här för att läsa mer om Svenska kyrkans organisation.