Någon räcker över några valkuvert.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation och styrs därför av ett folkvalt kyrkofullmäktige med sin styrelse, kyrkorådet. De arbetar med församlingens målsättning, verksamhet och ekonomi.

Församlingen sammanfattar sin vision i Församlingsinstruktionen.

Grundstenarna i vårt uppdrag är:

  • Mission, genom låga trösklar

  • Diakoni, en väg mot ett nytt liv

  • Undervisning, en livskarta

  • Gudstjänst, en gemenskap

Länk: Här kan du ladda ner och läsa den församlingsinstruktion som ligger till grund för all verksamhet Lindome församling.

Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift; datum och paragraf: 31/3 2020 §37/20

Vem är det som bestämmer i din församling? 

 Som medlem i Svenska kyrkan är det du som vid kyrkoval väljer vilka som ska fatta besluten. Nästa kyrkoval äger rum i den 19 september 2021.

 Kyrkofullmäktige

Ledamöterna i församlingens kyrkofullmäktige utses direkt vid kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor.

Länk: Se valresultatet 2021 för kyrkofullmäktige i Lindome församling

Länk:  Se valresultatet 2017 för kyrkofullmäktige i Lindome församling

Länk: Sammanställning över ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige

En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ger förslag på hur församlingens tillgångar ska fördelas, sköter den ekonomiska förvaltningen, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på för verksamheter.

LÄNK: Här hittar du vilka som sitter i kyrkorådet.

Mer info vänligen kontakta ordförande Irene Brodd

Kyrkoherden

Kyrkoherden är församlingens chef och leder församlingen

samt verksamheten. Tillsammans med medarbetarna ska kyrkoherden forma arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Klicka här för att läsa mer om Svenska kyrkans organisation.