En vitt stenhjärta med texten Älskad och saknad ligger på en gravkrans.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser i varje kommun särskilda begravningsombud som skall företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det kan vara personer som tillhör andra trossamfund/religioner eller är konfessionslösa.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Ombud granskar hur begravningsverksamheten sköts och har möjlighet att lämna yttrande över förslaget till begravningsavgift.

Ombud söker kontakt med andra trossamfund och konfessionslösa för att få kännedom om deras önskemål och behov.

Varje år rapporterar ombud till Länsstyrelsen om arbetet och till Kammarkollegiet om syn på begravningsavgiftens storlek.

Begravningsombud för Lindome är: Bernt A Runberg tel: 0708-80 85 81