Foto: Andreas Thalenius

Kyrka och lokaler

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan.

Lindome kyrka

När den första kyrkan byggdes vet vi inte säkert, men det finns en bevarad dopfunt i täljsten, daterad till 1100- eller 1200-talet. En medeltida kyrka byggdes år 1669 och restaurerades 1840. På grund av den stora befolkningsökningen blev den snart för liten och redan 1882 revs kyrkan för att ge plats åt den nuvarande. Kyrkan är belägen på en ås ovanför Lindome by.

Adress: Barnsjövägen 15

Församlingscentrum

Foto: Andreas Thalenius

I Lindome centrum ligger vårt Församlingscentrum. Här hittar du större delen av personalen och de flesta av vår grupper och verksamheter. Här hittar du också vår Församlingsexpedition, där vi gärna svarar på frågor.

Adress: Annestorpsvägen 1

Cederhuset

Foto: Andreas Thalenius

Cederhuset används mest till begravningar. Lokalen är inte vigd och kan därför användas för begravning, oavsett religion.

Adress: Barnsjövägen 13

Kyrkans hus

Foto: Andreas Thalenius

Lindome församling har ett ljust och fräscht Kyrkans Hus, som ligger precis intill Lindome kyrka. Du kan hyra lokalen till samling efter dop, begravning etc. För information, pris och bokning, kontakta expeditionen i Församlingscentrum.

Adress: Barnsjövägen 19.