Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Österplana kyrka

En stilren kyrka i själens paradis

Inne i Österplana kyrka. Bild: Frida Gustafsson

Österplana nya kyrka, gemensam för Österplana och Kestads församlingar fram till 1915, stod färdig 1877 och är placerad ca 400 meter öster om den gamla. Den är byggd i rundbågestil och ritad av arkitekten Albert Törnqvist. Endast klockorna, den medeltida dopfunten och en ljuskrona av malm fick följa med till den nya, stilrena kyrkan. Övriga inventarier finns i Hönsäters kapell samt en del även i kyrkorna i Västerplana och Kestad.

Altaret i Österplana kyrka Bild: Frida Gustafsson
Predikstolen i Österplana kyrka. Bild: Frida Gustafsson
Dopfunten i Österplana kyrka. Bild: Frida Gustafsson
En av kyrkklockorna i Österplana kyrka. Bild: Frida Gustafsson

Maria Brodén Jonsson

Götene pastorat

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Maria Brodén Jonsson

Fullösa, Hönsäter, Kestad, Medelplana, Västerplana, Österplana