Meny

Skälvums kyrka

- ett medeltida tempel

Kyrkan är öppen dagligen klockan 08:00-20:00 under perioden maj-september 2020.

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexpeditionen telefon 0511-285 00.

________________________________________________________________________

Välkommen till detta vackra medeltida tempel, som mitt i Skälvums mycket gamla by (stavat Skelueem 1397) uppfördes när kristendomen i Sverige fått starkt fäste i den unga nationen och i människors hjärtan. Denna kyrka är ett rum för andakt och tillbedjan såväl för den enskilde besökaren som när församlingen, i generation efter generation kommer samman till gudstjänst, dop, bröllop och begravning.

Skälvums kyrka är ett strålande och välbevarat exempel på den romanska byggnadsstil som vann insteg i norden på 1100-talet. Kyrkan är daterad till 1130-talet och har i det yttre bevarats, bortsett från de i sen tid upptagna stora fönstren samt vapenhuset på sydsidan som revs på 1800-talet.

Altaren med ljusinsläpp från fönster i Skälvum kyrka. Bild: Maria Jansson
Annelie Classon

Annelie Classon

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Annelie Classon

Kyrkvaktmästare - Källby