Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skälvums kyrka

- ett medeltida tempel

Kyrkan är öppen dagligen kl 08-20 under maj-september 

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexp. tel. 0511-28500

__________________________________________________________________________

Välkommen till detta vackra medeltida tempel, som mitt i Skälvums mycket gamla by (stavat Skelueem 1397) uppfördes när kristendomen i Sverige fått starkt fäste i den unga nationen och i människors hjärtan. Denna kyrka är ett rum för andakt och tillbedjan såväl för den enskilde besökaren som när församlingen, i generation efter generation kommer samman till gudstjänst, dop, bröllop och begravning.

Skälvums kyrka är ett strålande och välbevarat exempel på den romanska byggnadsstil som vann insteg i norden på 1100-talet. Kyrkan är daterad till 1130-talet och har i det yttre bevarats, bortsett från de i sen tid upptagna stora fönstren samt vapenhuset på sydsidan som revs på 1800-talet.

Sören Svensson

Sören Svensson

Götene pastorat

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Sören Svensson

Husaby, Skälvum, Kinne-Kleva