Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Forshems kyrka

"Denna kyrka är invigd till vår herre Jesus Kristus och Den Heliga Gravens ära."

Kyrkan är öppen dagligen kl 08-20 under april-september

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexp. tel. 0511-28500

__________________________________________________________________________

Forshems kyrka byggdes omkring 1130 och är som enda kyrka i Norden vigd åt den Heliga Graven. Kyrkobyggnaden är uppförd i kalksten. Äldst är långhuset som härrör från 1100-talets mitt. I slutet av 1200-talet revs det ursprungliga koret och ersattes med det nuvarande. De största förändringarna skedde på 1760-talet när korsarmarna tillkom.

Altaret i Forshems kyrka
Altaret är från medeltiden men disken lades på 1718 i samband med att den stora altaruppsatsen ställdes upp. På altaret står en kalvariegrupp med Kristus på korset mellan Maria och Johannes. Bild: Frida Gustafsson
Predikstolen i Forshem
Predikstolen har en femsidig korg och baldakin eller ljudtak och följer det traditionella schemat med Kristus och hans evangelister stående inom arkadbågar. Bild: Frida Gustafsson
Krucifix i Forshems kyrka
Allt tyder på att det höggotiska krucifixet tillkommit i mitten av 1300-talet och det återfanns 1929 nere i ett av gravkoren i Forshems kyrka. Triumfkrucifixet är drygt 270 centimeter högt och är nu uppsatt framför södra korsarmens östfönster. Bild: Frida Gustafsson
Brudbänkar i Forshems kyrka
De två brudbänkarna i koret är från 1700-talet Bild: Frida Gustafsson

De två brudbänkarna som står i koret kan dateras till 1700-talets mitt på grund av målningarna. Texten i medaljongen lyder:
Tu som vil böria ächta stand / befall tin saak i Herrens hand.
Then ordning eij allena är / för kiötsens lustar och begär.
Then hållas bör i helighet / i kyskhet och gudfruchtighet.
Om tu tig rät kan ställa så / en ewig glädie skal tu få.

1638 fick kyrkan sina dekorativa valv- och väggmålningar. Många starka färger har valts, såsom rött, svart, blågrått och ockra.
1638 fick kyrkan sina dekorativa valv- och väggmålningar. Många starka färger har valts, såsom rött, svart, blågrått och ockra. Bild: Frida Gustafsson
Relief på Foshems kyrka
Forshems kyrka har den mest omfattande romanska reliefutsmyckning i sten som finns på det svenska fastlandet näst efter Lundadomens. Bild: Frida Gustafsson

Forshems kyrka har den mest omfattande romanska reliefutsmyckning i sten som finns på det svenska fastlandet näst efter Lundadomens. På västportalen ser vi Kristus i mitten välsignar kyrkobyggandet. Till vänster ser vi stenmästaren och till höger donatorn (ingen av dem är känd till namnet). Donatorn, som ger Kristus en kalk, avbildas som en herreman eller kanske en korsfarare.

Biskop Forssenius gravkor
Biskop Forssenius gravkor från 1788 Bild: Frida Gustafsson

Biskop Forssenius gravkor från 1788 byggdes om 1876. Ombyggnad och möblering av gravkoret bekostades av Forssenii Graffond varefter koret fungerade som socknens lånebibliotek. De böcker som i dag finns där utgörs av Svensk författningssamling. Övriga böcker flyttades till biblioteket i skolhuset (församlingshemmet).

In english

Forshems stenmuseum

Erik Kron

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Erik Kron

Forshem