Forshems kyrka

Forshems kyrka byggdes omkring 1130 och är som enda kyrka i Norden vigd åt den Heliga Graven.

Forshems kyrka byggdes omkring 1130 och är som enda kyrka i Norden vigd åt den Heliga Graven. Kyrkobyggnaden är uppförd av sandsten. Äldst är långhuset som härrör från 1100-talets mitt. I slutet av 1200-talet revs det ursprungliga koret och ersattes med det nuvarande. De största förändringarna skedde på 1760-talet när korsarmarna tillkom.

Kyrkan har restaurerats flera gånger, bl.a. 1929 då vägg- och takmålningar från 1600-talet upptäcktes under vitkalkningen. Foto: Maria Jansson
Altaret i Forshems kyrka.
Altaret är från medeltiden men disken lades på 1718 i samband med att den stora altaruppsatsen ställdes upp. På altaret står en kalvariegrupp med Kristus på korset mellan Maria och Johannes. Foto: Frida Gustafsson
Predikstolen i Forshems kyrka.
Predikstolen har en femsidig korg och baldakin eller ljudtak och följer det traditionella schemat med Kristus och hans evangelister stående inom arkadbågar. Foto: Frida Gustafsson
Krucifix i Forshems kyrka.
Allt tyder på att det höggotiska krucifixet tillkommit i mitten av 1300-talet och det återfanns 1929 nere i ett av gravkoren i Forshems kyrka. Triumfkrucifixet är drygt 270 centimeter högt och är nu uppsatt framför södra korsarmens östfönster. Foto: Frida Gustafsson
Gamla målade brudbänkar i Forshems kyrka.
De två brudbänkarna i koret är från 1700-talet Foto: Frida Gustafsson

De två brudbänkarna som står i koret kan dateras till 1700-talets mitt på grund av målningarna. Texten i medaljongen lyder:
Tu som vil böria ächta stand / befall tin saak i Herrens hand.
Then ordning eij allena är / för kiötsens lustar och begär.
Then hållas bör i helighet / i kyskhet och gudfruchtighet.
Om tu tig rät kan ställa så / en ewig glädie skal tu få.

Relief på Foshems kyrka
Forshems kyrka har den mest omfattande romanska reliefutsmyckning i sten som finns på det svenska fastlandet näst efter Lundadomens. Foto: Frida Gustafsson

Forshems kyrka har den mest omfattande romanska reliefutsmyckning i sten som finns på det svenska fastlandet näst efter Lundadomens. På västportalen ser du Kristus i mitten välsignar kyrkobyggandet. Till vänster ser du stenmästaren och till höger donatorn (ingen av dom är känd till namnet). Donatorn, som ger Kristus en kalk, avbildas som en herreman eller kanske en korsfarare.

Biskop Forssenius gravkor, Forsems kyrka.
Biskop Forssenius gravkor från 1788 Foto: Frida Gustafsson

Biskop Forssenius gravkor från 1788 byggdes om 1876. Ombyggnad och möblering av gravkoret bekostades av Forssenii Graffond varefter koret fungerade som socknens lånebibliotek. De böcker som i dag finns där utgörs av Svensk författningssamling. Övriga böcker flyttades till biblioteket i skolhuset (församlingshemmet).

In english

Forshems stenmuseum

Kyrkornas öppettider

Här hittar du uppgifter om Götene pastorat kyrkors öppettider. Vägbeskrivning och ytterligare information om kyrkorna finns i appen Kyrkguiden.

Kyrkogårdsförvaltningen expedition

Kontakta oss om du har frågor som rör kyrkogården, gravplatser, gravar, urnsättning, minneslund, askgravplats, gravskick, gravstenssäkring, gravsättningsformer eller liknande.