Foto: Jonas Englund

Kinne-Vedums kyrka

Kinne-Vedums kyrka från 1100-talet är en av Sveriges bäst bevarade medeltida kyrkor.

Kinne-Vedums 1100-tals kyrka är en av Sveriges bäst bevarade medeltida kyrkor.
Kyrkans äldsta delar är långhuset, det lägre och smalare koret samt den flackt rundade absiden i öster. Denna kärna har stått så gott som orörd ända sedan den byggdes i mitten av 1100-talet. Kyrkan är byggd av sandsten från Kinnekulle.

Kinne-Vedums kyrka

Stockar i långhus och kor har daterats till åren 1186-1188. Ursprungligen hade kyrkan öppna takstolar. Den medeltida nockåsbjälken finns nämligen kvar och den är profilerad för att pryda sin plats nerifrån långhuset. Omkring 1300 fick kyrkan ett platt innertak av trä. De nuvarande kryssvalven slogs troligen på 1400-talet. Valvmålningarna tillkom år 1754.

Kinne-Vedums kyrka

Altaret är från kyrkans äldsta tid och står på sin ursprungliga plats. Den betår av finhuggna sandstensblock och täcks av en stor, hel skiva. Mitt i denna finns en rektangulär relikgömma. Altarets framsida och kortsidor har fördjupade mittpartier och de främre hörnen pryds av kolonnetter med enkla kapitäl.

Dopfunt i Kinne-Vedums kyrka

Dopfunten, som består av tre delar, är av sandsten. Den är försedd med uttömningshål. Dopfunten är förmodligen från senare hälften av 1100-talet.

Predikstolen i Kinne-Vedums kyrka

Predikstolen har en korg indelade i fyra fält, vilka pryds av skulpturerade figurer av Kristus som Salvator Mundi, samt av evangelisterna Marcus, Johannes och Matteus.
Prediskstolen är gjord 1691 av bildhuggare Nils Bratt d.y.

Kinne-Vedum kyrkas brudkrona, anno 1955.
Kinne-Vedums brudkrona, anno 1955 Foto: S Berglund
Kyrkbänkarna i Kinne-Vedums kyrka
Interiörbild från Kinne-Vedums kyrka

Kyrkornas öppettider

Här hittar du öppettider för Götene pastorat kyrkor. Vägbeskrivning, bilder och ytterligare information om kyrkorna finns i appen Kyrkguiden.

_______________________________________________________________________

The church of Kinne-Vedum is one of the most beautiful and well-preserved churches from the second part of the 12th century. Very medieval. It is a very well-made edifice of sandstone, which stands on a finely bevelled  base and is erected with finely cut square stones of the same size. So well-made that you can hardly see the joints. The roof is covered with slate and the tower with tarred oak shingle.

The sacristy was built in the 17th century as a sepulchre chapel for the Dufva family. This family has also a well-kept gravestone from 1659 at the entrance. Between the nave and the porch on the south side there is an old medieval iron door.  The cross vaults were made in the 15th century and vault paintings date from 1754. The font of sandstone is from the 12th century. The altar is as old as the church.

There are three medieval wooden sculptures: the Madonna of birch from the 13th century, the Madonna of oak with the Infant Jesus from the 16th century and the crucifix from the 14th century. The pulpit was made in 1691. 

________________________________________________________________________ 

Die Kirche von Kinne-Vedum ist eine von den schönsten und best erhaltenen Kirchen aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Sehr mittelalterlich. Sie ist ein sehr gut gearbeitetes Bauwerk aus Sandstein und steht auf einem fein gefasten Sockel. Sie ist auch mit feingeschnittenen viereckigen Steinen errichtet. Man kann kaum die Fugen sehen. Das Dach ist von Schiefer bedeckt und der Turm ist mit geteerten Eichenschindeln gestrichen.

Die Sakristei wurde im 17. Jahrhundert als Grabgewölbe für das Geschlecht Dufva gebaut. Dieses Geschlecht hat auch einen gut erhaltenen Grabstein von 1659 am Eingang. Zwischen dem Langhaus und dem Chor gibt es auf der Südseite eine alte Eisentür aus dem Mittelalter. 

Die Kreuzgewölbe stammen aus dem 15. Jh. und die Gewölbegemälde wurden 1754 gemahlt. Der Taufstein aus Sandstein ist aus dem 12. Jh. Der Altar ist original. Es gibt drei Holzskulpturen aus dem Mittelalter: die Madonna aus Birke aus dem 13. Jahrhundert, die Madonna aus Eichen mit dem Christkind aus dem 16. Jh. und das Kruzifix aus dem 14. Jh.
Die Kanzel wurde 1691 gebaut.

 

Kyrkogårdsförvaltningen expedition

Vi hjälper dig med frågor som rör kyrkogården, begravning, gravplatser, gravar, urnsättning, minneslund, askgravplats, gravskick, gravstenssäkring, gravsättningsformer eller liknande.