Foto: Maria Jansson

Husaby kyrka

Kyrkan med sitt mäktiga trippeltorn från 1000-talet är Sveriges första biskopskyrka.

Husaby kyrka har mycket gamla anor. Den första kyrkan på platsen var en stavkyrka, till vilken ett torn byggdes på 1000-talet, ett så kallat västverk med halvrunda trapptorn i norr och söder. Stavkyrkan ersattes i början av 1100-talet av ett långhus med absidförsett kor byggt av tuktad sandsten i romansk stil.

Kyrkans valv kom till på 1300-talet med målningar. Dessa överkalkades på 1700-talet med togs åter fram vid restaureringen 1901. De var då svårt skadade och målades om med bilder ur Jesu liv, utom i koret, där de ursprungliga målningarna är kvar.

Kyrksalen i Husaby kyrka.
Foto: Frida Gustafsson
Korskranket är bevarat, som under medeltiden.
Korskranket är bevarat, som under medeltiden. Det avskiljde helt långhuset från koret. I triumfbågens norra vägg finns den ambo, som under den katolska tiden användes som predikstol. Foto: Frida Gustafsson
Den nuvarande predikstolen i Husaby kyrka är från 1671.
Den nuvarande predikstolen i Husaby kyrka är från 1671. Foto: Frida Gustafsson
Altartavlan i Husaby kyrka är från 1200-talet. Altartavlan är en gåva från Magnus Gabriel de la Gardie på Läckö.
Altaret i Husaby kyrka är från 1200-talet. Altartavlan är skänkt av Magnus Gabriel de la Gardie 1671. Foto: Frida Gustafsson
Dopfunten i Husaby kyrka är från 1200-talet.
Dopfunten i Husaby kyrka är från 1200-talet Foto: Frida Gustafsson
Altaret i Husaby kyrka är av sten och har en relikgömma.
Altaret i Husaby kyrka är av sten och har en relikgömma. Foto: Frida Gustafsson
Ett hagioskåp, eller möjligen kommunionfönster, från medeltiden finns bevarat i korets södra vägg.
Ett hagioskåp, eller möjligen kommunionfönster, från medeltiden finns bevarat i korets södra vägg. Foto: Frida Gustafsson
Koret i Husaby kyrka.
I koret finns också en madonnatavla och två altarskåp från 1300-talet, skurna i ek jämte två lekmannaaltare som under medeltiden var placerade vid triumfbågens södra och norra vägg i långhuset. Foto: Frida Gustafsson
I väggen finns murat hål för en gammal ambo i Husaby kyrka.
Ambo i Husaby kyrka Foto: Frida Gustafsson

Predikningar på svenska var sällsynta under medeltiden. De som hölls framfördes i en så kallad ambo. I Husaby finns en sådan. Den utgörs av en öppning i ena korväggen, riktad mot långhuset. Här stod prästen och talade till folket. Framför honom, i själva öppningen, låg en stenplatta med en inskrift på latin som betyder "När prästen i ambon står Och talar så klart han förmår Då bliver det han vill bära Förvisso en frälsningens lära".

I Husaby finns Sveriges äldsta möbel, en biskopsstol från 1200-talet. Det var när biskopen kom till sitt gods och besökte Husaby kyrka som stolen kom in i bilden. Då som nu var den uppställd i koret. För den fick församlingen motta medalj och diplom på världsutställningen i Paris 1867.

Ljusbärare i Husaby kyrka. Tillverkad av smeden Therese Enldahl.
Ljusbärare i Husaby kyrka. Tillverkad av smeden Therese Enldahl. Foto: Frida Gustafsson

Kyrkornas öppettider

Här hittar du öppettider för Götene pastorat kyrkor. Vägbeskrivning, bilder och ytterligare information om kyrkorna finns i appen Kyrkguiden.

Kyrkogårdsförvaltningen expedition

Kontakta oss om du har frågor som rör kyrkogården, begravning, gravplatser, gravar, urnsättning, minneslund, askgravplats, gravskick, gravstenssäkring, gravsättningsformer eller liknande.