Foto: Maria Jansson

Husaby kyrka

Kyrkan med sitt mäktiga trippeltorn från 1000-talet är Sveriges första biskopskyrka.

Husaby kyrka har mycket gamla anor. Den första kyrkan på platsen var en stavkyrka, till vilken ett torn byggdes på 1000-talet, ett så kallat västverk med halvrunda trapptorn i norr och söder. Stavkyrkan ersattes i början av 1100-talet av ett långhus med absidförsett kor byggt av tuktad sandsten i romansk stil.

Kyrkans valv kom till på 1300-talet med målningar. Dessa överkalkades på 1700-talet med togs åter fram vid restaureringen 1901. De var då svårt skadade och målades om med bilder ur Jesu liv, utom i koret, där de ursprungliga målningarna är kvar.

Kyrksalen i Husaby kyrka.
Foto: Frida Gustafsson
Korskranket är bevarat, som under medeltiden.
Korskranket är bevarat, som under medeltiden. Det avskiljde helt långhuset från koret. I triumfbågens norra vägg finns den ambo, som under den katolska tiden användes som predikstol. Foto: Frida Gustafsson
Den nuvarande predikstolen i Husaby kyrka är från 1671.
Den nuvarande predikstolen i Husaby kyrka är från 1671. Foto: Frida Gustafsson
Altartavlan i Husaby kyrka är från 1200-talet. Altartavlan är en gåva från Magnus Gabriel de la Gardie på Läckö.
Altaret i Husaby kyrka är från 1200-talet. Altartavlan är skänkt av Magnus Gabriel de la Gardie 1671. Foto: Frida Gustafsson
Dopfunten i Husaby kyrka är från 1200-talet.
Dopfunten i Husaby kyrka är från 1200-talet Foto: Frida Gustafsson
Altaret i Husaby kyrka är av sten och har en relikgömma.
Altaret i Husaby kyrka är av sten och har en relikgömma. Foto: Frida Gustafsson
Ett hagioskåp, eller möjligen kommunionfönster, från medeltiden finns bevarat i korets södra vägg.
Ett hagioskåp, eller möjligen kommunionfönster, från medeltiden finns bevarat i korets södra vägg. Foto: Frida Gustafsson
Koret i Husaby kyrka.
I koret finns också en madonnatavla och två altarskåp från 1300-talet, skurna i ek jämte två lekmannaaltare som under medeltiden var placerade vid triumfbågens södra och norra vägg i långhuset. Foto: Frida Gustafsson
I väggen finns murat hål för en gammal ambo i Husaby kyrka.
Ambo i Husaby kyrka Foto: Frida Gustafsson

Predikningar på svenska var sällsynta under medeltiden. De som hölls framfördes i en så kallad ambo. I Husaby finns en sådan. Den utgörs av en öppning i ena korväggen, riktad mot långhuset. Här stod prästen och talade till folket. Framför honom, i själva öppningen, låg en stenplatta med en inskrift på latin som betyder "När prästen i ambon står Och talar så klart han förmår Då bliver det han vill bära Förvisso en frälsningens lära".

I Husaby finns Sveriges äldsta möbel, en biskopsstol från 1200-talet. Det var när biskopen kom till sitt gods och besökte Husaby kyrka som stolen kom in i bilden. Då som nu var den uppställd i koret. För den fick församlingen motta medalj och diplom på världsutställningen i Paris 1867.

Arkeologiska undersökningar i Husaby

Mellan kungens säte och biskopens stol – ett forskningsprojekt om Husaby på Kinnekulle

Ljusbärare i Husaby kyrka. Tillverkad av smeden Therese Enldahl.
Ljusbärare i Husaby kyrka. Tillverkad av smeden Therese Enldahl. Foto: Frida Gustafsson

Kyrkornas öppettider

Här hittar du öppettider för Götene pastorat kyrkor. Vägbeskrivning, bilder och ytterligare information om kyrkorna finns i appen Kyrkguiden. Undvik att dricka vatten från kyrkogården. Vi hänvisar dig till församlingshemmens kök om du vill ha dricksvatten.

Kyrkogårdsförvaltningen expedition

Vi hjälper dig med frågor som rör kyrkogården, begravning, gravplatser, gravar, urnsättning, minneslund, askgravplats, gravskick, gravstenssäkring, gravsättningsformer eller liknande.