Meny

Vättlösa kyrkogård

Bild: Frida Gustafsson

Kyrkogården är utökad i två etapper, dels mot öster, dels mot väster.På den ursprungliga delen finns flera intressanta gravvårdar av sandsten (medeltida) och kalksten (1600-1700-tal) från Kinnekulle.

 På ömse sidor om västportalen står de två hälfterna av en romansk gravkista och mot korets östra yttervägg står en romansk gravsten med korsstav rest.

Söder om kyrkan står ett tiotal resta gravkors av sten (se bild ovan) av en typ som var vanlig bland allmogen under slutet av 1600- och början av 1700-talet. För det mesta inskränker sig inskriften till de dödas initialer och ev. årtal.

Bild: Frida Gustafsson
Gammal gravsten på kyrkogården. Bild: S Berglund
Bild: Frida Gustafsson
Janne Pettersson

Janne Pettersson

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare