Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Österplana kyrkogård

Gravstenar på Österplana kyrkogård. Bild: Frida Gustafsson

Österplana kyrkogård ligger högt upp på Kinnekulles sluttning med underbar utsikt över nejden. Kyrkan finns inte på samma plats som kyrkogården utan är placerad några hundra meter längre ner. Av den gamla kyrkan som tidigare fanns på kyrkogården finns idag inte mycket spår. Österplana kyrkogård är, speciellt på sommaren, en mycket rofylld plats. Här finns spår från gamla tider med stora stenkistor och en hög gravkulle, förutom gravstenar från olika tidsepoker.

Gravkors på Österplana kyrkogård. Bild: Frida Gustafsson

Maria Brodén Jonsson

Götene pastorat

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Maria Brodén Jonsson

Fullösa, Hönsäter, Kestad, Medelplana, Västerplana, Österplana