Eda-Köla pastorat

Välkommen till Eda, Köla och Järnskog/Skillingmarks församlingar

Foto: L Sjöberg

Vi ställer inte in - men på grund av nya restriktioner måste vi ställa om:

Under advent har vi Öppen Adventskyrka med präst och kantor på plats för regelbundna andakter och möjlighet till ljuständning.

Se kalendern för kyrkor och tider.

Tyvärr kommer vi inte kunna vara mer än 8 personer samtidigt i kyrkan, men vi vill önska er varmt välkomna under de förutsättningar som är och omständigheter som nu råder.

Bön i advent:

Adventsljusen tänder vi ett efter ett: en brinnande bön för sanning och rätt. Det första ska lysa i mig djupt härinne, bevara mitt hjärta och värma mitt sinne. Det andra ska lysa för alla jag känner, att alla får plats och kan leva som vänner. Det tredje ska lysa för alla som lider, som kämpar och drömmer om lyckliga tider. Det fjärde ska lysa för marken och skogen, för luft och för hav och vår framtid på jorden. Advntsljusen tänder vi ett efter ett: en brinnande bön för sanning och rätt.

Ur Bönboken tradition och liv.

Julhälsning

Barnens bästa bibel

Nyheter i Eda-Köla pastorat

Prenumerera via RSS