Samarbete

Ekumeniska och internationella samarbeten

  • Equmeniakyrkan, företrädare för Eda-Köla pastorat och Equmeniakyrkan i Eda möts regelbundet för samtal och andakter. Sedan länge finns traditioner kring gemensamma gudstjänster i adventstid och på sommaren – se kalendarium och predikotur.
  • Norska kyrkan. Nästan var femte församlingsbo kommer från Norge. Samarbetet mellan våra systerkyrkor är därför mycket naturligt och regelbundet.
    Varje höst firar norska kyrkan i Eidskog högmässa i Eda kyrka med kyrkokören Eidskog Vocalis. På våren firar svenska kyrkan högmassa i Eidskog kirke i Matrand tillsammans med Eda kyrkokör.
    I början av juni hålls en gökotta vid Påtfeldstugan i Skillingmark.
    En fredsgudstjänst hålls vid Fredsmonumentet på Morokulien varje år i augusti.
  • Världsvida kyrkan. Svenska kyrkan är en av de största lutherska kyrkorna i världen och har ett omfattande internationellt samarbete. Här i pastoratet möter vi regelbundet kyrkans solidaritet med människor som lever i krig, katastrofer och fattigdom genom kollekter till Svenska kyrkans internationella arbete.