Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samarbete

Ekumeniska och internationella samarbeten

·         Equmeniakyrkan, företrädare för Eda-Köla pastorat och Equmeniakyrkan i Eda (f d missionsförsamlingarna) möts regelbundet för samtal om konkreta samarbeten. Sedan länge finns traditioner kring gemensamma gudstjänster i adventstid, på sommaren med flera tillfällen – se kalendarium och predikotur.

·         Norska kyrkan. Nästan var femte församlingsbo kommer från Norge. Samarbetet mellan våra systerkyrkor är därför mycket naturligt och regelbundet. Varje höst firar norska kyrkan i Eidskog högmässa i Eda kyrka med sin kyrkokör och varje vår reser  vi till kyrkan i Matrand för att där fira högmässa med Edas kyrkokör. Vi möts på gränsen varje år i augusti för en gemensam fredsgudstjänst. En gökotta håller våra kyrkor tillsammans i början av juni i Skillingmark och däremellan förekommer olika initiativ.

·         Världsvida kyrkan. Svenska kyrkan är en av de största lutherska kyrkorna i världen och har ett omfattande internationellt samarbete. Här i pastoratet möter vi regelbundet kyrkans solidaritet med människor som lever i krig, katastrofer och fattigdom genom kollekter till Svenska kyrkans internationella arbete.