Dataskyddsförordningen - GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med rådande dataskyddsförordning. Har du frågor om GDPR, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Erika Malmberg på Intechrity, 072-549 64 34, erika.malmberg@intechrity.se 

Foto: Cristina Öster