Information om personuppgifter - GDPR

Här finns information om hur Eda-Köla pastorat behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen - GDPR

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. 

Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning - GDPR

Dina rättigheter - GDPR

Här kan du läsa om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Hantering av handlingar

Så här behandlar vi personuppgifter i samband med hantering av handlingar

Övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Så här behandlar vi personuppgifter vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten