Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik - Vill du sjunga

Att sjunga ger energi!

Musik: ”Jag vill sjunga och spela. Vakna min själ.”              

Det finns körer för alla – runt om i kommunen. Enklaste sättet att gå med är att ringa ansvarig kantor och få lite mer information eller bara komma till en övning. Körerna tränar i allmänhet varje vecka, vardagkvällar. Sången blandas med lite samvaro över en kopp kaffe. Kyrkokörerna deltar regelbundet i församlingarnas gudstjänstliv och ibland samlas alla körerna för att sjunga ihop i ”pastoratskören”. Det brukar bli mäktiga stunder. Alla körerna håller också en eller två konserter varje år, ofta med extra musiker och någon gång per år samlas kören kring ett större (ofta modernt) körverk. Den stora konserttiden är förstås adventstid. Pastoratet har också helgsmusik med musiker från när och fjärran; lördagar vid helgsmål under sommaren.

Våra körer för vuxna:                                                

    •  ”Alla-kan-sjunga-kören” tränar måndagar kl 17.30-19.30 i Kyrkans Hus, Charlottenberg. Det här är en bra kör för dig som känner dig lite osäker och vill pröva på körsång i enkla former. Kontakta Anna-Carin Lövgren.
    • Järnskogs- och Skillingmarks kyrkokör, träning tisdagar kl 19.00-21.00 i Järnskogs församlingshem varannan vecka och Bruksgården Skillingmark varannan vecka. Kontakta Tina Lundberg.
    • Eda kyrkokör med damkören G-klaven och manskören F-klaven samlas onsdagar kl 19.00-21.30 i Kyrkans Hus, Charlottenberg. Kontakta HanYoung Kim.
    • Köla kyrkokör samlas tisdagar kl 19.00-21.00 i Köla församlingshem. Kontakta vik körledare Bengt Larsson.
    • ”Spirit Singers” är pastoratets gospelkör. Den träffas i Åmotfors kyrka varannan tisdag kl 18.00-20.00. Kontakta HanYoung Kim.

 

Personal

Anna-Carin Lövgren tel 0571- 13307

Han Young Kim tel 0571- 13301

Tina Lundberg tel 070-688 60 96

Bengt Larsson (via exp) 0571-320 03