Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Vill du sjunga?

Att sjunga ger energi!

Musik: ”Jag vill sjunga och spela. Vakna min själ.”              

Det finns körer för alla runt om i pastoratet. Enklaste sättet att gå med är att ringa ansvarig kantor för att få mer information. Körerna övar på vardagskvällar varje vecka under september till början av juni. Sången blandas med lite samvaro över en kopp kaffe. Kyrkokörerna deltar regelbundet i församlingarnas gudstjänstliv och ibland samlas alla körerna för att sjunga ihop i ”pastoratskören”. Körerna håller också en eller två konserter varje år, ofta med extra musiker. 

Våra körer för vuxna:                                                

  •  ”Alla-kan-sjunga-kören” tränar måndagar kl 17.30-19.30 i Kyrkans Hus, Charlottenberg. Det här är en bra kör för dig som känner dig lite osäker och vill pröva på körsång i enkla former. Kontakta Anna-Carin Lövgren.
  • Järnskogs- och Skillingmarks kyrkokör, träning tisdagar kl 19.00-21.00 i Järnskogs församlingshem varannan vecka och Bruksgården Skillingmark varannan vecka.
   Kontakta Tina Lundberg.
  • Eda kyrkokör samlas onsdagar kl 19.00-21.30 i Kyrkans Hus, Charlottenberg.
   Kontakta Han Young Kim.
  • Köla kyrkokör samlas tisdagar kl 19.00-21.00 i Köla församlingshem.
   Kontakta Birgitta Nolgård Jeppsson.
  • ”Spirit Singers” är pastoratets gospelkör. Den träffas i Åmotfors kyrka varannan tisdag kl 18.00-20.00. Kontakta Han Young Kim.

Barnkör

 • Kommer att starta upp under hösten 2019. Kontakta Birgitta Nolgård Jeppson.