Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig.

När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det i första hand sin församling som man blir medlem i.

I Eda-Köla Pastorat finns det tre församlingar: Eda församling, Järnskogs-Skillingmarks församling och Köla församling.

Fyll i och skriv ut blanketten här nedan.  Skriv under med ditt namn, ort och datum och skicka in den med post till:

Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
670 40 ÅMOTFORS

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella