Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Övriga lokaler och platser

Eda församling

Kyrkans Hus i Charlottenberg

Här firar pastoratet gudstjänst var 14:e dag, 'SoppKök' på fredagar kl 12.00 och förmiddagsträff en gång per månad. Lokalerna används flitigt till andra ändamål; ungdomscafé, olika grupper, dopfester, körer mm.     

Mitt i Charlottenberg, mellan biblioteket och Folkets hus, finns kyrkans vackra klockstapel.

Lersjöns kapell 

Kapellet har ett alldeles unikt läge med klockstapeln i Norge och det lilla timrade kapellet i Sverige – så passande för vår bygd där många släkter vandrat över gränsen. Kapellet används för gudstjänst, dop och vigsel, musikkvällar mm och har plats för 30-40 gäster . 

Järnskog–Skillingmark församling

Stommens gamla kyrkplats. 

I mitten av 1300-talet uppfördes Järnskogs första kyrka i hemmanet Stommen. Sedan många år firas här gudstjänst på midsommardagen, därefter servering på Järnskogs Hembygdsgård.

Krigargraven i Järnskogsboda.

Under 1808-09 års krig avled 104 soldater tillhörande Dalregementet i febersjukdomar. De begravdes på en kulle i Boda hemman i Järnskog där man periodvis firat gudstjänst.

Klevans gamla kyrkplats.

Skillingmarks första kyrka uppfördes i mitten av 1300-talet på näset mellan två sjöar i hemmanet Klevene. Här har människor bott sedan stenåldern. På gamla kyrkplatsen brukar friluftsgudstjänster förläggas

Uthyrning av lokaler och kyrkor

Pastoratet hyr ut församlingshem och övriga lokaler för möten, dopkalas, minnesstunder eller dylikt. Kontakta pastorsexpeditionen 0571-320 03. Hyrespriserna är

-  Dopkalas eller begravningskaffe                              Ingen hyra

-  Lokal i samband med konfirmation eller bröllop     200 kr           

-  Föreningar                                                                  100 kr

-  Födelsedagsfester m.m.                                            500 kr

-  Kommersiella möten                                              1 000 kr

I hyrespriset ingår att den som hyr städar och ställer tillbaka efter sig. I kyrkans lokaler är det inte tillåtet att servera alkohol.

Kyrkorna hyrs ut i begränsad omfattning till andra ändamål än gudstjänst. Beslut om sådan uthyrning tas av det ansvariga församlingsrådet i samråd med kyrkoherden.