Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Övriga församlingslokaler

Övriga församlingslokaler

Kyrkans Hus i Charlottenberg (vägbeskrivning: passera Folkets hus på din högra sida, ta sen höger i korsningen, därefter vänster. Följ den gatan till dess slut). Här firar pastoratet gudstjänst var 14:e dag, SoppKök på fredagar kl 12.00 och förmiddagsträff en gång per månad. Lokalerna används flitigt till andra ändamål; ungdomscafé, olika grupper, dopfester, körer mm.     

Klockstapel Mitt i Charlottenberg, vid biblioteket finns kyrkans vackra klockstapel.

Lersjöns kapell Kapellet har ett alldeles unikt läge med klockstapeln i Norge och det lilla timrade kapellet i Sverige – så passande för vår bygd där många släkter vandrat över gränsen. Kapellet tar ca 30 gäster för gudstjänst, dop och vigsel, musikkvällar mm.                                

Stommens gamla kyrkplats. I mitten av 1300-talet uppfördes Järnskogs första kyrka i hemmanet Stommen. Sedan många år firas här gudstjänst på midsommardagen, därefter servering på Järnskogs Hembygdsgård.

Eskoleja Uligama. Vid sydspetsen av Norra Yxesjön ute på Järnskogs finnskog ligger Eskoleja Uligama. Traditionen säger att pilgrimerna passerade förbi här på medeltiden på väg till Nidaros. På Eskoleja firas sedan lång tid friluftsgudstjänst mitt i sommaren tillsammans med Karlanda församling. Då också kyrkvandring från Saxebyn.

Krigargraven i Järnskogsboda. Under 1808-09 års krig avled 104 soldater tillhörande Dalregementet i febersjukdomar. De begravdes på en kulle i Boda hemman i Järnskog där man periodvis firat gudstjänst.

Klevans gamla kyrkplats. Skillingmarks första kyrka uppfördes i mitten av 1300-talet på näset mellan två sjöar i hemmanet Klevan. Här har människor bott sedan stenåldern. På gamla kyrkplatsen brukar friluftsgudstjänster förläggas.

Vill du hyra kyrkans lokal?

Pastoratet hyr ut församlingshem och övriga lokaler för möten, dopkalas, minnesstunder eller dylikt. Kontakta pastorsexpeditionen 0571-320 03. Hyrespriserna är

-          Dopkalas eller begravningskaffe                        Ingen hyra

-          Övriga kalas i samband med gudstjänst              200 kr           

-          Föreningar                                                              100 kr

-          Övriga sammankomster                                        500 kr

-          Kommersiella möten                                           1 000 kr

I hyrespriset ingår att den som hyr - städar och ställer tillbaka efter sig. I kyrkans lokaler är det inte tillåtet att servera alkohol.

Kyrkorna hyrs ut i begränsad omfattning till andra ändamål än gudstjänst. Beslut om sådan uthyrning tas av det ansvariga församlingsrådet i samråd med kyrkoherden.