Övriga lokaler och platser

Eda församling

Kyrkans Hus i Charlottenberg

Här firar pastoratet gudstjänst var 14:e dag, 'SoppKök' på fredagar kl 12.00 och förmiddagsträff en gång per månad. Lokalerna används flitigt till andra ändamål; ungdomscafé, olika grupper, dopfester, körer mm.     

Mitt i Charlottenberg, mellan biblioteket och Folkets hus, finns kyrkans vackra klockstapel.

Lersjöns kapell 

Kapellet har ett alldeles unikt läge med klockstapeln i Norge och det lilla timrade kapellet i Sverige – så passande för vår bygd där många släkter vandrat över gränsen. Kapellet används för gudstjänst, dop och vigsel, musikkvällar mm och har plats för 30-40 gäster . 

Järnskog–Skillingmark församling

Stommens gamla kyrkplats. 

I mitten av 1300-talet uppfördes Järnskogs första kyrka i hemmanet Stommen. Sedan många år firas här gudstjänst på midsommardagen, därefter servering på Järnskogs Hembygdsgård.

Klevans gamla kyrkplats.

Skillingmarks första kyrka uppfördes i mitten av 1300-talet på näset mellan två sjöar i hemmanet Klevene. Här har människor bott sedan stenåldern. På gamla kyrkplatsen brukar friluftsgudstjänster förläggas

Hitta till våra kyrkor och lokaler

Uthyrning av lokaler och kyrkor

Pastoratet hyr ut församlingshem och övriga lokaler för möten, dopkalas, minnesstunder eller dylikt. 

Hyrespriserna är
  • Dopkalas eller begravningskaffe Ingen hyra
  • Lokal i samband med konfirmation eller bröllop 200 kr
  • Föreningar 100 kr
  • Födelsedagsfester m.m. 500 kr
  • Kommersiella möten 1 000 kr

I hyrespriset ingår att den som hyr städar och ställer tillbaka efter sig.
Det är inte tillåtet att servera alkohol i kyrkans lokaler.

Kyrkorna hyrs ut i begränsad omfattning till andra ändamål än gudstjänst. Beslut om sådan uthyrning tas av det ansvariga församlingsrådet i samråd med kyrkoherden.

Kontakta pastorsexpeditionen 0571-320 03