Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Eda-Köla pastorat. Ledamöterna väljs av Svenska kyrkans medlemmar i Eda kommun vart fjärde år.

Ordförande

Per Warg

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Övriga ledamöter i bokstavsordning

Gunnar Adolfson

Gunnar Adolfson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Britta Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Gerd Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Monica Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Nils-Harry Andersson

Nils-Harry Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Lennart Brunzell

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Sven-Åke  Byström

Sven-Åke Byström

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Michael Edvardsson

Michael Edvardsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Bo Guldbrandsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Sven-Olof Hedell

Sven-Olof Hedell

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Örjan Hugne

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Jan Hultman

Jan Hultman

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Anette Johansson

Anette Johansson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Mats-Åke Knutsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Kjell-Ove Larsson

Kjell-Ove Larsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Eva Magnor

Eva Magnor

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Eva Magnusson Nilsson

Eva Magnusson Nilsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Carin Skoglund

Carin Skoglund

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Maria Svala

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Jan-Åke Svensson

Jan-Åke Svensson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Anders Överby

Anders Överby

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd