Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Eda-Köla pastorat. Ledamöterna väljs av Svenska kyrkans medlemmar i Eda kommun vart fjärde år.

Ordförande

Per Warg

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Övriga ledamöter i bokstavsordning

Gunnar Adolfson

Gunnar Adolfson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Britta Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Gerd Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Monica Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Nils-Harry Andersson

Nils-Harry Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Lennart Brunzell

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Sven-Åke  Byström

Sven-Åke Byström

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Michael Edvardsson

Michael Edvardsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Bo Guldbrandsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Sven-Olof Hedell

Sven-Olof Hedell

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Örjan Hugne

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Jan Hultman

Jan Hultman

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Anette Johansson

Anette Johansson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Mats-Åke Knutsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Kjell-Ove Larsson

Kjell-Ove Larsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Eva Magnor

Eva Magnor

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Eva Magnusson Nilsson

Eva Magnusson Nilsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Carin Skoglund

Carin Skoglund

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Maria Svala

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige

Jan-Åke Svensson

Jan-Åke Svensson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Anders Överby

Anders Överby

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd