Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Eda-Köla pastorat. Ledamöterna väljs av Svenska kyrkans medlemmar i Eda kommun vart fjärde år.

Ordförande

Per Warg

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige

Övriga ledamöter i bokstavsordning

Gunnar Adolfson

Gunnar Adolfson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Britta Andersson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige

Gerd Andersson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Monica Andersson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige

Nils-Harry Andersson

Nils-Harry Andersson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Lennart Brunzell

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige

Sven-Åke  Byström

Sven-Åke Byström

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Michael Edvardsson

Michael Edvardsson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Bo Guldbrandsson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige

Sven-Olof Hedell

Sven-Olof Hedell

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Örjan Hugne

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige

Jan Hultman

Jan Hultman

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Anette Johansson

Anette Johansson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Mats-Åke Knutsson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige

Kjell-Ove Larsson

Kjell-Ove Larsson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Eva Magnor

Eva Magnor

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Eva Magnusson Nilsson

Eva Magnusson Nilsson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Carin Skoglund

Carin Skoglund

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Maria Svala

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige

Jan-Åke Svensson

Jan-Åke Svensson

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Anders Överby

Anders Överby

Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd