Ny i pastoratet

För dig som har nyss har flyttat hit

För dig som är nyinflyttad

Vi gläds åt varje ny församlingsbo och berättar gärna mer om vad kyrkan kan göra för dig – ring gärna någon av våra präster.

Du som har flyttat från Norge till Sverige blir inte automatiskt medlem i Svenska kyrkan, uan du måste ansöka om medlemsskap. Om du är osäker på om du är medlem i Svenska kyrkan eller ej, kontakta oss. 

Vi har även kontakter med SFI (Svenskundervisning för invandrare) i Åmotfors med integrationssamordnare  och medverkar efter behov i möten. 

Kontakta kyrkoherde Lilja Gustafsson för mer information.

English:
The Church of Sweden in Eda welcomes you to our services and activities. If you wish to have more specified information in English or talk to a priest – please contact reverend  Lilja Gustafsson.

Deutch:
An Sie als Neuzugezogene/n!  Wir freuen uns über jedes neue Gemeindemitglied und berichten gerne mehr darüber, was die Kirche für Sie tun kann - rufen Sie in erster Linie eine/n unserer Pfarrer/innen an. Wir haben auch Kontakt mit SFI ("Schwedischunterricht für Einwanderer") in Åmotfors und zu den Flüchtlingskoordinatoren und Kontaktpersonen für Flüchtlinge (Flüchtlingguides). Nach Bedarf wirken wir bei Treffen mit Flüchtlingen, Neuzuzüglern aus anderen Ländern und allein kommenden Flüchtlingskiondern mit. Rufen Sie gerne unseren kyrkoherden (=Hauptpastorin) Lilja Gustafsson.

Pastorsexpedition

Pastorsexpeditionen finns intill Köla kyrka.

Våra öppettider är måndag - torsdag 09:00 - 13:00.
Telefon: 0571-320 03.
Vår e-postadress är eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se