Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Nyanländ

För dig som är nyinflyttad               

Vi gläds åt varje ny församlingsbo och berättar gärna mer om vad kyrkan kan göra för dig – ring i första hand någon av prästerna. Vi har också kontakter med SFI (Svenskundervisning för invandrare) i Åmotfors och flyktingssamordnarna/flyktingguide och medverkar efter behov i möten med flyktingar, inflyttade från andra länder, ensamkommande flyktingbarn – ring kyrkoherde Lilja Gustafsson 0571-133 12, eller maila lilja.gustafsson@svenskakyrkan.se 

Engelska: The Church of Sweden in Eda welcomes you to our services and activities. If you wish to have more specified information in English or talk to a priest – please contact reverend  Lilja Gustafsson at 0571-133 12 or e-mail lilja.gustafsson@svenskakyrkan.se 

Tyska: An Sie als Neuzugezogene/n!  Wir freuen uns über jedes neue Gemeindemitglied und berichten gerne mehr darüber, was die Kirche für Sie tun kann - rufen Sie in erster Linie eine/n unserer Pfarrer/innen an. Wir haben auch Kontakt mit SFI ("Schwedischunterricht für Einwanderer") in Åmotfors und zu den Flüchtlingskoordinatoren und Kontaktpersonen für Flüchtlinge (Flüchtlingguides). Nach Bedarf wirken wir bei Treffen mit Flüchtlingen, Neuzuzüglern aus anderen Ländern und allein kommenden Flüchtlingskiondern mit. Rufen Sie gerne unseren kyrkoherden (=Hauptpastorin) Lilja Gustafsson an 0571-133 12 oder e-mail lilja.gustafsson@svenskakyrkan.se 

Präster:

Lilja Gustafsson tel 0571-133 12

Carin S Axelsson tel 0571-133 11

Günter Hölscher tel 0571-133 02