Gudstjänsten

Gudstjänsten är församlingens hjärta och den mötesplats som församlingens liv utgår från. Där möts vi även för dop, konfirmation, bröllop och begravning.

De kristna samlades från början till gudstjänst. Det fanns ett behov att träffas och lyssna till berättelserna om Jesus, höra tolkningar om Jesu liv och död och uppståndelse.

Nattvardsfirande Foto: Magnus Aronson / Ikon

Måltiden

Redan tidigt i den kristna historien blev måltiden ett viktigt inslag i gemenskapen. Det var en kärleksmåltid då man delade med sig av maten. Måltiden utvecklades snart till en handling då man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Man försökte tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått. Den måltiden, nattvarden, firas fortfarande i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta.

Gudstjänster i våra kyrkor

I Eda församling firas gudstjänst i Eda kyrka, Kyrkan hus, Lersjöns Kapell och i Åmotfors kyrka.

I Järnskog-Skillingmark församling firas gudstjänst i Järnskogs kyrka och Skillingmarks kyrka.
I Köla församling firas gudstjänst i Köla kyrka.

Sommartid firas även friluftsgudsjänster på bland annat Eskoleia Uligama, Klevans kyrkplats, Stommens gamla kyrkplats, Eda hembygdsgård, Påtfeldtsstugan och Ahlmqviststugan.

Tider och plats annonseras i Arvika Nyheter, Kyrknytt och här på hemsidan i kalendariet.