Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkor och församlingshem

MÅNGA HELIGA PLATSER I GAMMAL KYRKBYGD

Kyrkor och församlingshem

Kyrkorna är församlingarnas egendom och skatt. För många är kyrkan med dess kyrkogård ett heligt rum att komma till. Kyrkorna i Köla, Järnskog, Eda och Skillingmark är öppna vardagar (kl 7.00-16.00) under sommarhalvåret. I alla kyrkor och Kyrkans hus samlas vi varannan vecka för att fira gudstjänst, minst en gång per månad med nattvard.             

Församlingshemmen kan hyras i samband med dop, konfirmation, vigsel, begravning eller andra sammankomster. Lokalerna är rök- och alkoholfria.         

Skillingmark                                

Församlingshemmet Bruksgården

Här finns plats för ca 75 gäster. Sommartid driver föreningar våffelcafé, församlingshemmet används ofta vid lokala sammankomster.

Skillingmarks kyrka

Kyrkan byggdes 1689 och är restaurerad vid flera tillfällen. En altartavla, en dopfunt av täljsten samt en tennskål finns bevarade från en äldre kyrka.

Skillingmarks kyrka
Skillingmarks kyrka Bild: Lena Sjöberg

Järnskog

Församlingshemmet

Här finns plats för ca 100 gäster. Lokalerna nyttjas av syförening, till möten, dopfester, begravningskaffe mm.  

Järnskogs kyrka

Kyrkan invigdes 1699, men först 1729 stod tornet färdigt. Sakristian tillkom på 1800-talet. Altaruppsatsen och predikstolen är snidade av Isak Schullström. Den stora ljuskronan är gjord för hand med täljkniv utav en hantverkare som kallades Olof i Kyrkebyn. Av de tre klockorna i tornet är lillklockan den äldsta, gjuten 1557.

Köla 

Församlingshemmet

Här finns plats för ca 100 gäster. Församlingshemmet nyttjas ofta till dopfester och begravningskaffe mm. 

Köla kyrka     

Kyrkan invigdes den 21 september 1702 av biskop Bengt Cameen. Vid senare reparationer visade det sig att det fanns 2 gravkamrar under det gamla koret med inte mindre än 21 kistor, huvudsakligen från 1600- och 1700talet. Sevärt: dopfunten från 1200-talet, lillklockan med den Heliga Birgitta på är från senmedeltiden.                

Eda

Församlingshemmet Nolby

Här finns plats för ca 150 gäster. Lokalen används ofta till dopfester, begrav-ningskaffe eller dylikt 

Eda kyrka

Kyrkan byggdes 1835 och ersatte då en medeltida träkyrka. Bygget tog 4 år. Dopfunt av sandsten och altartavla från medeltiden.

1867 fick kyrkan sin första orgel, som efter ett tag slets ut, så på annadag pingst 1931 invigdes den nya orgeln utav biskop J.A Eklund. Det var då den största orgeln bland stiftets landsortskyrkor. Från den medeltida kyrkan finns dopfunten av sandsten och altartavlan kvar. Kyrkans interiör restaurerades efter en brand 1979. På kyrkogården finns gravprydnader i form av glaskulor.

Åmotfors kyrka

Kyrkan byggdes 1960 och invigdes 1961 av biskop G. Borgenstierna. Initiativet till kyrkan togs 1933 av disponenten Gösta Schotte och hans hustru Mona Schotte. Kyrkorummet har formen av ett skepp, och vapenhusets träskulptur har anknytning till bygdens S:t Olavstraditioner. Kyrkan övertogs 1980 av Eda församling.