Kyrkor och församlingshem

Många heliga platser i gammal kyrkbygd

Foto: Eda-Köla pastorat

Kyrkor och församlingshem

Kyrkorna är församlingarnas egendom och skatt. För många är kyrkan med dess kyrkogård ett heligt rum att komma till. Kyrkorna i Eda, Järnskog, Köla, och Skillingmark är öppna vardagar (kl 7.00-16.00) under sommarhalvåret. I alla kyrkor och Kyrkans hus samlas vi varannan vecka för att fira gudstjänst, minst en gång per månad med nattvard.             

Församlingshemmen kan hyras i samband med dop, konfirmation, vigsel, begravning eller andra sammankomster. Lokalerna är rök- och alkoholfria.    

Eda församling

Eda kyrka

Kyrkan byggdes 1835 och ersatte då en medeltida träkyrka. Bygget tog 4 år. Dopfunt av sandsten och altartavla från medeltiden.

1867 fick kyrkan sin första orgel, som plackades ner efter några år. Annadag pingst 1931 invigdes den nya orgeln utav biskop J. A Eklund. Det var då den största orgeln bland stiftets landsortskyrkor. Från den medeltida kyrkan finns dopfunten av sandsten och altartavlan kvar. Kyrkans interiör restaurerades efter en brand 1979. På kyrkogården finns gravprydnader i form av glaskulor.

Församlingshemmet Nolby

Här finns plats för ca 150 gäster. Lokalen används ofta till dopfester, begrav-ningskaffe eller dylikt 

Åmotfors kyrka

Kyrkan byggdes 1960 och invigdes 1961 av biskop G. Borgenstierna. Initiativet till kyrkan togs 1933 av disponenten Gösta Schotte och hans hustru Mona Schotte. Kyrkorummet har formen av ett skepp, och vapenhusets träskulptur har anknytning till bygdens S:t Olavstraditioner. Kyrkan övertogs 1980 av Eda församling.

Järnskog–Skillingmark församling

Järnskogs kyrka

Kyrkan invigdes 1699, men först 1729 stod tornet färdigt. Sakristian tillkom på 1800-talet. Altaruppsatsen och predikstolen är snidade av Isak Schullström. Den stora ljuskronan är gjord för hand med täljkniv utav en hantverkare som kallades Olof i Kyrkebyn. Av de tre klockorna i tornet är lillklockan den äldsta, gjuten 1557.

Församlingshemmet i Järnskog

Här finns plats för ca 100 gäster. Lokalerna nyttjas av syförening, till möten, dopfester, begravningskaffe mm.  

Skillingmarks kyrka

Kyrkan byggdes 1689 och är restaurerad vid flera tillfällen. En altartavla, en dopfunt av täljsten samt en tennskål finns bevarade från en äldre kyrka.                                

Församlingshemmet Bruksgården

Här finns plats för ca 75 gäster. Sommartid driver föreningarna i Skillingmark ett våffelcafé. Församlingshemmet används ofta vid lokala sammankomster.

Köla församling

KÖLA KYRKA

Kyrkan invigdes den 21 september 1702 av biskop Bengt Cameen. Vid senare reparationer visade det sig att det fanns två gravkamrar under det gamla koret med inte mindre än tjugoen kistor, huvudsakligen från 1600- och 1700-talet. Sevärt: dopfunten från 1200-talet, lillklockan med den Heliga Birgitta på är från senmedeltiden.  

Församlingshemmet 

Här finns plats för ca 100 gäster. Församlingshemmet nyttjas ofta till dopfester och begravningskaffe mm.