Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Ordförande

Eva Magnor

Eva Magnor

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Ordinarie ledamöter i bokstavsordning

Gunnar Adolfson

Gunnar Adolfson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Evy Andersson

Evy Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkoråd, Församlingsråd ordförande

Gerd Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Sven-Åke  Byström

Sven-Åke Byström

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Michael Edvardsson

Michael Edvardsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Anette Johansson

Anette Johansson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Anette Lilja

Eda-Köla pastorat

Kyrkorådet, ledamot

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Carin Skoglund

Carin Skoglund

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Anders Överby

Anders Överby

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd