Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

När någon dör och ska begravas

Att välja gravplats

Om inte den avlidna personen berättade hur den ville ha det redan när den levde, behöver de anhöriga välja hur och var personen ska begravas.

Filmen (cirka 1 minut) berättar hur det går till att vid en begravning. Den passar bra att titta på tillsammans med barn som kanske har mist någon som stod nära.