Präster

Anna Fredricksson

Kyrkoherde

Carin Sahlén Axelsson

Carin Sahlén Axelsson

Komminister

Günter Hölscher

Günter Hölscher

Komminister

Tony Danielsson

Pastorsadjunkt