Våra kyrkogårdar

Eda-Köla pastorat har fyra kyrkogårdar som ligger i anslutning till församlingskyrkorna.

 

Minneslund finns vid samtliga kyrkogårdar. I Eda finns även en askgravlund

Kyrkogårdarna ligger i anslutning till församlingskyrkorna

Hitta till våra kyrkogårdar

Kyrkogårdsexpedition

Information om gravplatser, skötsel, avgifter mm