Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vill du engagera dig?

 ·         En kyrkvärd medverkar i gudstjänsten på lite olika sätt, t ex genom att hälsa välkommen och berätta om gudstjänsten, läsa bibeltexter, dela ut nattvard med prästen, ta upp kollekt … Här finns församlingarnas kyrkvärdar /namn per församling/ – är du intresserad, kontakta någon av dem eller en av prästerna! Kyrkvärdarna  erbjuds också utbildning genom Karlstads stift. En kyrkvärd ansvarar också för kyrkans inventarier. 

·         En informell besöksgrupp finns i pastoratet. De som ingår besöker församlingsbor i samband med uppvaktningar på högtidsdagar. Det kan också handla om besök hos någon som som helt enkelt önskar ett besök. Günter Hölscher samordnar arbetet.

·         Att vara förtroendevald är ett sätt att gå in och påverka kyrkans framtid i kommunen och/eller lokalt i församlingen. Nästa val hålls hösten 2017 och de som då väljs tillträder i januari 2018 – december 2021.

·         Många väljer att hjälpa till i olika aktiviteter t ex Ernas SoppKök, Köla-Timmen, serveringar vid andakter och gudstjänster mm

·         Det finns kyrkliga syföreningar i Järnskog (två ggr/månad – kontakta Inez Hjalmarsson och Skillingmark (varannan tisdag förmiddag – kontakta  Margareta Gustafsson. Det är öppna grupper dit du kan komma med ditt hantverk. En öppen grupp finns också i Lamperudsgårdens Hantverkscafé (tisdag eftermiddag).                              

Günter Hölscher, tel 0571-133 02

Inez Hjalmarsson, tel 073-027 43 59

Margareta Gustavsson, tel 070-256 82 10