Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vill du engagera dig?

En kyrkvärd medverkar i gudstjänsten på lite olika sätt, t ex genom att hälsa välkommen och berätta om gudstjänsten, läsa bibeltexter, dela ut nattvard med prästen, ta upp kollekt. Kyrkvärdarna  erbjuds också utbildning genom Karlstads stift. 

En informell besöksgrupp finns i pastoratet. De besöker församlingsbor som vill ha sällskap och gör besök i samband med uppvaktningar på högtidsdagar. 

Att vara förtroendevald är ett sätt att gå in och påverka kyrkans framtid i kommunen och/eller lokalt i församlingen. Nästa val hålls hösten 2021.

Många väljer att hjälpa till i olika aktiviteter t ex Ernas SoppKök, KölaTimmen, serveringar vid andakter och gudstjänster mm.

Det finns kyrkliga syföreningar i Järnskog och Skillingmark. Det är öppna grupper dit du kan komma med ditt hantverk.