Vill du engagera dig?

En kyrkvärd medverkar i gudstjänsten på lite olika sätt, t ex genom att hälsa välkommen och berätta om gudstjänsten, läsa bibeltexter, dela ut nattvard med prästen, ta upp kollekt. Kyrkvärdarna  erbjuds också utbildning genom Karlstads stift. 

En informell besöksgrupp finns i pastoratet. De besöker församlingsbor som vill ha sällskap och gör besök i samband med uppvaktningar på högtidsdagar. 

Att vara förtroendevald är ett sätt att gå in och påverka kyrkans framtid i kommunen och/eller lokalt i församlingen. Nästa val hålls hösten 2021.

Många väljer att hjälpa till i olika aktiviteter t ex Ernas SoppKök, KölaTimmen, serveringar vid andakter och gudstjänster mm.

Det finns kyrkliga syföreningar i Järnskog och Skillingmark. Det är öppna grupper dit du kan komma med ditt hantverk.