Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dopet

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? I dopet berättas om Guds kärlek till varje människa och om en gemenskap över hela världen genom Kristus.

Bild: Louise Hedberg/IKON

 

"Gå därför ut och döp i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn..."

Dopet är en helig handling, instiftat av Jesus. Det sker alltid med vatten och i Gud den treeniges namn. Dopet sker en gång och gäller i alla kristna kyrkor. Genom dopet blir människan för evigt en del av Guds gemenskap – samtidigt bjuds vi kristna in att varje dag leva  och förnyas i vårt dop. Barn som vuxna är välkomna till dopets källa, vid behov erbjuds dopundervisning individuellt eller i mindre grupp. En del väljer att utse faddrar, dessa har inget juridiskt ansvar, men lovar i dopgudstjänsten att finns för den nydöpte under dennes liv med särskilt ansvar för den döptes kristna fostran.    

Dop hålls främst i våra kyrkor och kapell, men även på annan plats. Vid dopgudstjänst utomhus eller i hem, kan inte kantor garanteras. Dopgudstjänsten hålls enskilt eller i en ordinarie gudstjänst. Pastoratet har doptider varannan lördag. Dop bokas på pastorsexpeditionen 0571-320 03. Efter bokningen får dopfamiljen en bekräftelse med uppgift om tjänstgörande präst och kantor. Prästen kontaktar familjen ca två veckor före för att boka en träff för att samtala om dopet – oftast kommer prästen då hem till familjen och får bekanta sig lite med barnet.

Våra dopgudstjänster har olika karaktär – en del är små, enkla och nära. Andra blir en större fest, kanske är det så att släkter möts för första gången. Alla dopfamiljer kan låna en församlingslokal gratis för ett efterföljande kalas.

Vi har också dopklänningar till utlåning i alla kyrkor. Se exempel här. 
Våra kantorer hjälper till att spela musik enligt era önskemål. En del önskar musik från Spotify eller ett usb-minne, men det är inte tillåtet. Däremot kan vi spela upp en låt eller sång från en original CD-skiva eller en nedladdad låt från ex.vis Itunes. Det handlar om licens/royalties till skivbolagen.

Genom dopet blir den nydöpta medlem av församlingen – vi välkomnar vår nya världsmedborgare och församlingsmedlem med ett dopljus och dopbevis. Pastoratet skänker också 100 kr för varje dopbarn eller dopvuxen till Vi-skogen.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogning och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

 

Boka dop på tel 0571-320 03