Dopet

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? I dopet berättas om Guds kärlek till varje människa och om en gemenskap över hela världen genom Kristus.

 "Gå därför ut och döp i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn..."

Dopet är en helig handling, instiftat av Jesus. Det sker alltid med vatten och i Gud den treeniges namn. Dopet sker en gång och gäller i alla kristna kyrkor. Genom dopet blir människan för evigt en del av Guds gemenskap – samtidigt bjuds vi kristna in att varje dag leva  och förnyas i vårt dop. Barn som vuxna är välkomna till dopets källa, vid behov erbjuds dopundervisning individuellt eller i mindre grupp. En del väljer att utse faddrar, dessa har inget juridiskt ansvar, men lovar i dopgudstjänsten att finns för den nydöpte under dennes liv med särskilt ansvar för den döptes kristna fostran.    

Dop hålls främst i våra kyrkor och kapell, men även på annan plats. Dopgudstjänsten hålls enskilt eller i en ordinarie gudstjänst. Vid dopgudstjänst utomhus eller i hem, kan inte kantor garanteras.

Pastoratet har doptider varannan lördag. Dop bokas på pastorsexpeditionen (se faktaruta nedan). Efter bokningen får dopfamiljen en bekräftelse med uppgift om tjänstgörande präst och kantor. Prästen kontaktar familjen ca två veckor före för att boka en träff för att samtala om dopet – oftast kommer prästen då hem till familjen och får bekanta sig lite med barnet.

Våra dopgudstjänster har olika karaktär – en del är små, enkla och nära. Andra blir en större fest, kanske är det så att släkter möts för första gången. Alla dopfamiljer kan låna en församlingslokal gratis för ett efterföljande kalas.

Vi har också dopdräkter till utlåning i alla kyrkor. Se exempel här. 

Genom dopet blir den nydöpta medlem av församlingen – vi välkomnar vår nya världsmedborgare och församlingsmedlem med ett dopljus och dopbevis.

Musiken vid dopet

Med musikens hjälp kan man sätta en personlig prägel på dopgudstjänsten. Våra kyrkomusiker hjälper gärna till med valet av musik vid utformningen av gudstjänsten!
I dopgudstjänsten ingår att vi sjunger två-tre psalmer tillsammans. Dessa väljer dopfamiljen - eller den som döps om du är ung eller vuxen - tillsammans med prästen vid dopsamtalet. 
Tips på psalmer

Det går alltid bra att boka ett samtal med våra kyrkomusiker om önskemål kring musiken.
Det finns också möjlighet att berika dopgudstjänsten med både solosång och instrumentalmusik. Det kan dock medföra extra kostnader.

Om du inte vill ha livemusik framförd av kyrkans egna eller andra musiker, utan inspelad musik är det reglerat av lagar. Du kan läsa mer om det på sidan Digitala musiktjänster

 

Prata om dopet med äldre syskon

Filmen om dopet (cirka 1 minut) berättar hur det går till när någon döps. Den passar bra att titta på tillsammans med nyfikna barn.

För mer information

Kontakta pastorsexpeditionen.

Våra öppettider är måndag - torsdag 09:00 - 13:00.
Telefon: 0571-320 03.
Vår e-postadress är eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se