Vill du boka tid för samtal?

Låt oss prata om livet

Vet du om att du alltid kan boka samtal av olika slag: om tro, själavårdssamtal eller krisstöd med våra präster?
Men också ostörda och kravlösa samtal.

Genom att prata om viktiga livshändelser kan vi sätta ord på det som är viktigt för människor. Vad är viktigt för dig?

Kontakta någon av våra präster.