Församlingsråden

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Eda församlingsråd

Ordförande i Eda församlingsråd.

Eva Magnor

Eva Magnor

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Övriga ledamöter i Eda församlingsråd i bokstavsordning.

Karin Haglund

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Maj-Britt Haglund

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Anette Johansson

Anette Johansson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Anne Kindström

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Järnskog-Skillingmark församlingsråd

Ordförande i Järnskog-Skillingmark församlingsråd

Anders Överby

Anders Överby

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Övriga ledamöter i Järnskog-Skillingmark församlingsråd i bokstavsordning.

Nils-Harry Andersson

Nils-Harry Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

May Dahlbeck

May Dahlbeck

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Nils-Gustav Granström

Nils-Gustav Granström

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Maya Grund Ofrim

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Sven-Olof Hedell

Sven-Olof Hedell

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Inez Hjalmarsson

Inez Hjalmarsson

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Jan Hultman

Jan Hultman

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Kerstin Hultman

Kerstin Hultman

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Kjell-Ove Larsson

Kjell-Ove Larsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Ulla Sverrunger

Ulla Sverrunger

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Nils-Erik Åhlander

Nils-Erik Åhlander

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Köla församlingsråd

Ordförande Köla församlingsråd

Evy Andersson

Evy Andersson

Eda-Köla pastorat

Kyrkoråd, Församlingsråd ordförande

Övriga ledamöter i Köla församlingsråd i bokstavsordning

Gunnar Adolfson

Gunnar Adolfson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Jan Andreasson

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Wiveca Axelsson

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Eva Magnusson Nilsson

Eva Magnusson Nilsson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

John Persson

John Persson

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Jan-Åke Svensson

Jan-Åke Svensson

Eda-Köla pastorat

Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

Marianne Torstensdotter

Marianne Torstensdotter

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd

Marianne Wallentin

Marianne Wallentin

Eda-Köla pastorat

Församlingsråd