Församlingsråden

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Eda församlingsråd

Ordförande i Eda församlingsråd.

Övriga ledamöter i Eda församlingsråd i bokstavsordning.

 • Karin Haglund

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Maj-Britt Haglund

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Anette Johansson

  Anette Johansson

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

 • Anne Kindström

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

Järnskog-Skillingmark församlingsråd

Ordförande i Järnskog-Skillingmark församlingsråd

 • Anders Överby

  Anders Överby

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

Övriga ledamöter i Järnskog-Skillingmark församlingsråd i bokstavsordning.

 • Nils-Harry Andersson

  Nils-Harry Andersson

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

 • May Dahlbeck

  May Dahlbeck

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Nils-Gustav Granström

  Nils-Gustav Granström

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Maya Grund Ofrim

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Sven-Olof Hedell

  Sven-Olof Hedell

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

 • Inez Hjalmarsson

  Inez Hjalmarsson

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Jan Hultman

  Jan Hultman

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

 • Kerstin Hultman

  Kerstin Hultman

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Kjell-Ove Larsson

  Kjell-Ove Larsson

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

 • Ulla Sverrunger

  Ulla Sverrunger

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Nils-Erik Åhlander

  Nils-Erik Åhlander

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

Köla församlingsråd

Ordförande Köla församlingsråd

 • Evy Andersson

  Evy Andersson

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Kyrkoråd, Församlingsråd ordförande

Övriga ledamöter i Köla församlingsråd i bokstavsordning

 • Gunnar Adolfson

  Gunnar Adolfson

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd

 • Jan Andreasson

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Wiveca Axelsson

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Eva Magnusson Nilsson

  Eva Magnusson Nilsson

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

 • John Persson

  John Persson

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Jan-Åke Svensson

  Jan-Åke Svensson

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Kyrkofullmäktige, Församlingsråd

 • Marianne Torstensdotter

  Marianne Torstensdotter

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd

 • Marianne Wallentin

  Marianne Wallentin

  Välkommen till EDA-KÖLA PASTORAT

  Församlingsråd