Foto: Kristina Johansson /Ikon

Kyrkomusiken

Ett gemensamt levande kulturarv

Kyrkomusiken tillhör vårt gemensamma, levande kulturarv. I Svenska kyrkan finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert.
Musik har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. 

MUSIK VID DOP OCH VIGSEL, BEGRAVNINGAR

För att era dop/vigslar skall bli en helt enkelt underbar fest så behövs mycket planering. Kyrkan ska bokas, inbjudningar skickas, samtal med präst, fixa mat osv. 
Vid begravningar har begravningsbyråerna kunskapen om vad som behöver göras.

Men hur är det egentligen med musiken i kyrkan? Har ni redan speciella önskemål eller vet ni inte alls vilken musik ni ska välja? I båda fallen är det bäst att ni ringer direkt till våra kyrkomusiker som kommer att hjälpa er. Det är bra om ni tar kontakt i god tid så att alla önskemålen kan uppfyllas!
För musikönskemål tveka inte att ta kontakt med våra kyrkomusiker.

Digitala musiktjänster

När det gäller streamad eller nerladdad musik (tex Spotify, Itunes, You tube mm) vid t ex förrättningar så finns ingen tjänst som Svenska kyrkan kan använda då gudstjänster och förrättningar är offentliga. Spotify och iTunes är endast lagligt att framföra vid privata små tillställningar.

Den som vill ha inspelad musik vid förrättningar och gudstjänster kan använda CD-skiva. Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång. CD-skivan måste vara original, och får alltså inte vara en CD någon bränt själv.

Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en CD för privat bruk inte sträcker sig till att spela upp musik ur den CD:n i gudstjänst eller kyrklig handling. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.​​

Sammanfattning om digitala musiktjänster

Använd endast CD-skiva om musiken inte kan framföras live.