Korsandakt

Nyhet Publicerad

Långfredagen 14 april kl 15 i Sabbatsbergs kyrka

François Couperin: Leçons de ténèbres 1-3.
Elin Skorup och Sofia Niklasson sopraner.
Magnus Malmros, cello. Lars Fredén orgel.
Magnus Bornsjö, präst.