Musikhögmässa söndag 12 mars kl 11 i Sabbatsbergs kyrka

Nyhet Publicerad

W A Mozart: Missa brevis C-dur framförs under gudstjänsten av
medlemmar ur Gustaf Vasa Kammarkör och stråkensemble från
Kungliga Hovkapellet under ledning av Lars Fredén.