#HereIstand

Nyhet Publicerad

En utställning om Martin Luther, reformationen och dess konsekvenser.

Under medeltiden uppmanade kyrkan de troende att göra goda gärningar som vägen till frälsning. Samtidigt skulle man köpa avlatsbrev för att rädda sig från att straffas för sina synder. Luther kritiserade denna teologi i sina 95 teser.

Detta skedde i 1517. Den efterföljande historiska utvecklingen kallas idag för reformationen. I utställningen presenteras denna period i sju kapitel. Martin Luthers ursprung måste ses mot bakgrunden av den sena medeltiden som ledde till reformationen. Luther utvecklade en teologi som uteslutande grundar sig på Bibeln. Med sin skarpa kritik av påven och kyrkan ifrågasatte han hela det medeltida samhället. På grund av det nya mediet för boktryck blev reformatorn snabbt ett känt namn. Efter inledande framgångar, såsom översättningen av Bibeln till tyska, ledde delningen av kyrkan till en social kris. Religiösa och politiska konflikter provocerade hat och våld. Samtidigt började reformationen att ändra den rådande samhällsordningen. Byter man dessutom perspektivet så uppenbaras en länge bortglömd rollförändring av könsrollerna. Ett annat arv av reformationen är dagens mångfacetterade protestantism.

Idag lever vi i ett pluralistiskt samhälle där reformationens betydelse är ett pågående diskussionsämne. I detta sammanhang kan vi hämta inspiration ur biografin av en man som inte böjde sig för myndigheten eller rådande åsikter: Martin Luther.

Välkommen på utställning!

Under vecka 9, 27 feb till 5 mars, kommer utställningen #HereIstand visas i Närhetens kyrka.