Zombie på Hagudden
Foto: Johan Halvarsson

En sista tillflykt

Nyhet Publicerad Ändrad

Under helgen har Kil och Hagudden haft besök av zombies. Ett rollspel där unga får samtala om existentiella frågor.

 

Den 21-23 oktober genomfördes "En sista tillflykt", uppföljaren till förra årets lajv i Kil. I år samlades 15 deltagare och 11 funktionärer i Närhetens kyrka och på Hagudden. På fredagen arbetade funktionärer med att bygga upp lajvområdet och förbereda deltagarnas ankomst på lördags morgonen. Första gruppen dök upp strax efter kl. 06.00 i höstmörkret och fick vandra ner på grusvägen mot Hagudden där det väntade farliga zombies.

Bakgrund

”En sista tillflykt” utspelar sig i en alternativ nutid. Äventyret lånar mycket av sitt innehåll från populärkulturens berättelser om zombies. Ett smittoämne har sluppit ut och gjort att majoriteten av jordens befolkning har förvandlats till dessa varelser som drar runt och hotar de sista överlevande människorna.

Förutom de yttre hoten behövde överlevarna hitta mat, vatten och skydd för att överleva och lägga grunden till en koloni inför framtiden. 

Rollspelslajven är en verksamhet som de unga medlemmarna i Svenska Kyrkans Unga själva beslutat om att genomföra.  

Vad är lajv?

Lajv är det som kallas för levande rollspel. Deltagarna i rollspelet har alla en karaktär som de spelar i äventyret. Det går att likna det vid en teaterföreställning – deltagarna är skådespelare och publik. Manuset är inte färdigskrivet utan ”skrivs” av deltagarna själva genom de val som deras karaktär gör under spelet. Uppdragen och miljön blir bakgrunden till det som sker i spelet.

Det finns ofta olika typer av uppdrag som behöver lösas i äventyret för att föra berättelsen framåt. De kan vara individuella eller för hela gruppen och handla om precis vad som helst. Lajv kan använda helt olika berättelser – det kan vara historiska, nutida, framtida eller helt alternativa berättelser som inte har någon anknytning till verkligheten.

I lajven får deltagarna själva laga mat, ta hand om det praktiska som städ och sovtider och skapa innehåll. Medan arrangörsgruppen står för att leda spelet framåt, stötta deltagarna, skapa händelser m.m.

Varför?

Det finns en tradition i barn och ungdomsrörelsen med rollspel. Mest kända för detta är Västerås stift men även i Karlstads stift har rollspel haft stor plats.

- När vi genomför våra rollspel och framförallt lajv så är målet inte lajvet i sig utan samtalet efteråt. Det är då vi pratar om de moraliska och etiska dilemman som karaktärerna ställts inför i lajvet. I förra årets lajv pratade vi om känslan av att vara på flykt och vad det gör med en människa. Det skapade en förståelse och empati för de flyktingar som kommit till vårt land. I årets upplaga samtalade vi mer om hur ett samhälle formas och demokrati principer. En huvudfråga som gruppen diskuterade länge var hur en människa definieras – är det våra handlingar, känslor eller just att vi ser ut som en människa? berättar Kim Sanfridsson, distriktssekreterare.

Rollspel används som en pedagogisk metod i Svenska Kyrkans Unga för att samtala om existentiella frågor som unga bär. Att just världens undergång har blivit bakgrunden i lajven beror på den rädsla som flera unga bär om var vår värld är på väg. Medan zombieinslaget uppmuntrar till kreativitet, distans och samtal om vad en människa är.

Arrangörer

Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift, Kils pastorat och Svenska Kyrkans Unga i Kil

Lägret
Foto: Johan Halvarsson
Zombie på Hagudden
Foto: Johan Halvarsson