Ystads pastorat om Ekots granskning

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av att vi är Sveriges största medlemsorganisation, så förstår vi att det finns ett intresse i att granska vår verksamhet. Eftersom vi har valt att behålla offentlighetsprincipen och våra handlingar är tillgängliga för just offentligheten, är insynen helt transparent från oss till er.

Ystad och Sövestadsbygdens församling

Svenska kyrkan består av alldeles självständiga församlingar, som inte på något sätt tillhör en centralstyrd organisation där en ledningsgrupp styr. Ystad och Sövestadsbygdens församling tillhör Lunds stift där vi kan hitta stöd i exempel resepolicy och riktlinjer. Dock gäller en sak på exakt samma sätt för alla delar i Svenska kyrkan, alla våra resor ska följa Skatteverkets regler och ha ett tydligt program, syfte och mål.

Hur hänger det ihop?

Vi som jobbar i den dagliga verksamheten i församlingen är inte de som avgör var pengarna ska gå, det gör församlingens kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Kyrkoherden har ett operativt ansvar och sitter med när besluten tas. Kyrkoherden leder dessutom sitt arbete med uppdrag av församlingen, det vill säga kyrkorådet. Så med andra ord styrs församlingen av ett kyrkoråd, vilka är folkvalda förtroendevalda.

Susanne Keyser Foto: Susanna Freider Andersson

Mindre än två promille av vår totala omsättning
Svenska kyrkan i Ystad och Sövestadsbygden omsatte lite drygt 45 miljoner under 2015. Inräknat en personalresa till Bornholm, kostade 2015 års utlandsresor församlingen sammanlagt 74 000 kr. Det motsvarar 0,16 % av vår totala omsättning, alltså mindre än två promille. Tilläggas kan att inga traktamenten utbetalades.

Under flyktingströmmen 2015 var vi en av de stora aktörerna. Vi drev klädutlämning till de nyanlända och detta kunde vi göra tillsammans med ett stort antal volontärer. Vi finns även med människor i andra svåra situationer i livet och försöker på olika sätt att hjälpa till. Många av delarna i vår verksamhet sker ofta i det tysta, och måste få lov att vara så, då det handlar om människors integritet och vår profession. Samtidigt är det självklart att det finns en öppenhet i den del av verksamhet som lyder under offentlighetsprincipen och som riktar sig till allmänheten oavsett svårigheter i livet eller ej. Men att vi alltid finns där för våra medmänniskor och jobbar på ett ansvarsfullt sätt är i fokus för oss.

Ystad och Sövestadsbygdens församlings årsredovisning för 2015, kommer att vara tillgänglig på vår hemsida i slutet av vecka 24.

Ytterligare frågetecken kan förhoppningsvis få svar enligt nedan:
> Frågor och svar om granskningen av Svenska kyrkan
> Svenska kyrkan granskas

För mer information

Susanne Keyser
Kyrkoherde, Ystads pastorat
0411-692 06
www.svenskakyrkan.se/ystad