Hedeskoga kyrka är en liten vitkalkad, personlig landsortskyrka.
Foto: Anders Andersson

Hedeskoga kyrka

Hedeskoga kyrka, strax norr om Ystad, är en av fem landsortskyrkor i Ystad-Sövestads församling. Hedeskoga kyrka är en liten och personlig 1100-talskyrka som imponerar med sin rika utsmyckning, både när det gäller tak- och väggmålningar och inventarier. Särskilt sevärd är altaruppsatsen och predikstolen.

Hedeskoga kyrkas byggnadshistoria

Hedeskoga kyrka byggdes i mitten av 1100-talet i romansk stil med långhus, ett lägre och smalare kor och en halvrund absid.
Byggmästaren var troligen stenhuggaren och kyrkobyggaren Carl Stenmästare som var verksam i Skåne i mitten av 1100-talet.
Carl Stenmästare var troligtvis gotlänning som kommit till Skåne för att närvara vid det stora domkyrkobyggandet i Lund.

Hedeskoga kyrka är välbevarad och ser i stort ut som den gjorde när den stod klar på 1100-talet.
Bland annat har den kvar sitt platta innertak i långhuset.
Vissa saker har dock tillkommit över åren.
Tornet med tinnade gavlar byggdes till på 1400-talet.
De höga blyinfattade fönstren och golvet av så kallade Viktoriaplattor tillkom i slutet av 1800-talet.

Hedeskoga kyrkas södra portal med rikt dekorerade kolonner och rundbågade fält.
Hedeskoga kyrkas södra portal med rikt dekorerade kolonner och rundbågade fält är från medeltiden. Foto: Jenny Wollin

Sevärdheter i Hedeskoga kyrka

Hedeskoga kyrkas södra portal

Hedeskoga kyrkas södra portal med rikt dekorerade kolonner och rundbågade fält, är från medeltiden och troligen huggen av Carl Stenmästare.
Portalen uppvisar stora likheter med den i Östra Herrestads kyrka, vilken är signerad med en inhuggen inskrift: ”CARL STENMESTER SCAR THENNA STEN”.
Portalen var fram till 1833 ingång till kyrkan.

Hedeskoga kyrka har ett platt innertak som är målat i renässansstil för att efterlikna ett kassetttak.
Hedeskoga kyrka har ett vackert målat, platt innertak. Foto: Anders Andersson

Vackert platt innertak i renässansstil

Hedeskoga kyrka har kvar sitt platta innertak, men naturligtvis har det i viss mån förändrats under årens lopp.
Ursprungligen hade taket ekbjälkar och var före år 1893 dekorerat med målningar från 1700-talet.
Vid en renovering år 1893 togs innertaket ner och då också ekbjälkarna.
Taket putsades och målades av målarmästare P. Cederholm i Ystad i sin nuvarande renässansstil för att efterlikna ett kassettak.
Vid renoveringen förstördes tyvärr medeltida kalkmålningar som fanns på väggarna.
Dessa ersattes då med de nuvarande målningarna av apostlarna i absiden och triumfbågen.
Samtliga lärjungar är presenterade med sina attribut.
Även dessa är målade av P. Cederholm i Ystad.

Snidad altaruppsats och predikstol av Olof Råå

Altaruppsatsen på norra långhusväggen är gjord av Olof Råå år 1714.
Tavlan är prydd med Karl XII:s namnschiffer och har bilder av de fyra evangelisterna.

Även den femkantiga predikstolen i långhusets sydöstra hörn är snidad av Olof Råå år 1714.
Den är målad i ljusa färger och förgylld.
Sidorna är indelade i fyra fält som är dekorerade med var sin evangeliststatyett.
Mellan evangelisterna finns kvinnofigurer samt ängla- och lejonhuvuden.

Predikstolen i Hedeskoga kyrka är målad i ljusa färger och förgylld. Sidorna är indelade i fyra fält som är dekorerade med var sin evangeliststatyett.  Mellan evangelisterna finns kvinnofigurer samt ängla- och lejonhuvuden.
Femkantig predikstol i ljusa färger, dekorerad med kvinnofigurer, ängla-och lejonhuvuden. Foto: Jenny Wollin

Äldre gravhäll pryder Hedeskoga kyrkas entré

Vid södra sidan av dagens entré till Hedeskoga kyrka står en äldre gravhäll uppställd.
Stenen är uppdelad i tre partier, har fina uthuggna bilder och en ganska välbevarad text.

I varje hörn kan man se evangelistsymbolerna och i det övre partiet Kristusmonogrammet I.N.R.I.
Där under ser vi Kristus med korsfanan.

Stenen såldes på auktion tillsammans med flera andra gravstenar under senare delen av 1800-talet.
Gravhällen användes under decennier som bro över ett dike i St. Herrestad.
Den lämnades tillbaka och sattes upp framför kyrkan 1943.

Vacker glasmålning i Hedeskoga kyrka

I rundbågen i mitten finns en blyinfattad glasmålning som föreställer Jesu korsfästelse.
Målningen är gjord av Stockholms glasmåleri.
I de andra rundbågarna kan man se målade porträtt av Jesus närmaste lärjungar; från vänster Thomas, Petrus, Johannes och Filip.

Blyinfattad glasmålning i Hedeskoga kyrka som föreställer Jesu korsfästelse.
I Hedeskoga kyrka finns en blyinfattad glasmålning som föreställer Jesu korsfästelse. Foto: Jenny Wollin

Om Hedeskoga kyrka

Besöksadress

Hedeskogavägen 6, 271 99 Ystad

Hitta till Hedeskoga kyrka med eniro.se

 

Öppettider

Kyrkan är i regel öppen under arbetstid.
Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0411-692 43 innan ditt besök för att vara säker på att du kommer in.

 

Tillgänglighet

Hörslinga.
Grusgångar, vilket kan försvåra framkomligheten.
HWC saknas, men toalett finns i angränsande församlingshem.

 

Bokning

För bokning ring 0411-692 00 eller skicka e-post till ystad-sovestads.forsamling@svenskakyrkan.se 

Kyrkan har cirka 85 sittplatser.