Församlingshemmet Klostergården är en röd tegelbyggnad invid Klosterkyrkan i Ystad.
Foto: Jenny Wollin

Församlingshem

Ystad-Sövestads församling har tre församlingshem: Hedeskoga församlingshem, Kyrkstugan i Sövestad och Klostergården i centrala Ystad. Två av församlingshemmen ägs av Ystads kommun.

Församlingshemmet Klostergården

Församlingshemmet Klostergården ligger centralt i Ystad, intill Klosterkyrkan på Klostergatan 12. Ingång sker från Hospitalsgatan.

På Klostergården hittar du vår expedition, präster och diakoner, kyrkoherde, pedagoger, kamrer, kyrkomusiker och kommunikatör.
Klostergården är öppen för besök måndag till fredag klockan 10–12.
Andra tider går det bra att ringa på porttelefonen vid ytterdörren så kommer vi och öppnar.

Ingen uthyrning

Mycket av vår verksamhet bedrivs på Klostergården.
Eftersom lokalerna är fullbokade med våra egna verksamheter hyr vi inte ut Klostergården.

Hedeskoga församlingshem
Hedeskoga församlingshem Foto: Susanna Freider Andersson

Hedeskoga församlingshem

Hedeskoga församlingshem ligger alldeles intill Hedeskoga kyrka.
Här har vi barn- och caféverksamhet.
Lokalen rymmer cirka 50 personer och ägs av Ystads kommun.

Hyra Hedeskoga församlingshem

Fastighetsavdelningen på Ystads kommun ansvarar för uthyrningen av Hedeskoga församlingssal.
Ring 0411-57 71 51 angående uthyrning.
Via Ystads kommuns bokningsservice går det att se om lokalen är tillgänglig och göra en skriftlig förfrågan om bokning.

Den vita korsvirkesbyggnaden Kyrkstugan ligger i anslutning till Sövestad kyrka.
Intill Sövestad kyrka ligger Kyrkstugan. Foto: Jenny Wollin

Kyrkstugan i Sövestad  

Kyrkstugan är ett renoverat litet korsvirkeshus mellan Sövestad kyrka och prästgården.
Lokalen används till olika verksamheter och möten, till exempel körövningar, barnverksamhet, enskilda samtal och filmvisningar.
I Kyrkstugan finns även ett litet bibliotek med filmer och kristen litteratur.

Hyra Kyrkstugan

Vi hyr ut Kyrkstugan i samband med kyrkliga evenemang.
Pris: 20 kronor per kuvert, lägst 500 kronor.
För bokning, ring vår expedition på 0411-692 00.

Kontakta oss

Besöksadress

Klostergatan 12, 271 34 Ystad
(Ingång från Hospitalsgatan) 

Växel

0411-692 00

Länk till kontaktuppgifter till personal och förtroendevalda

E-post

ystad-sovestads.forsamling@svenskakyrkan.se