Kyrkor, kapell och församlingshem

Det finns sju kyrkor och två kapell i Ystad-Sövestads församling. Den största kyrkan är S:ta Maria som ligger mitt i Ystad. I stan finns också den kommunägda Klosterkyrkan, Uppståndelsens kapell och Birgittakapellet. Ute på landet har vi fem vackra vitkalkade kyrkor i naturskön miljö i Sövestad, Hedeskoga, Bromma, Baldringe och Högestad.

Ljud och film om våra kyrkor

Du som vill lyssna på en guide eller se en film om någon av våra kyrkor, hittar länkar till Kyrkoguiden i Lunds stift här. Här finns också QR-koder till respektive kyrka, om du hellre vill använda det.

Sankta Maria kyrka ligger mitt i korsvirkesstaden Ystad.

S:ta Maria kyrka

Mitt i centrala Ystad ligger S:ta Maria kyrka eller Mariakyrkan som den oftast kallas. Kyrkan från 1200-talet är Ystads äldsta och en av Skånes äldsta tegelkyrkor. I Mariakyrkans torn hittar vi tornväktaren, även kallad lurblåsaren. Han har vaktat över staden sedan 1748.

Lillklockan i S:ta Maria kyrka i Ystad

S:ta Marias klockor

S:ta Maria kyrka har tre kyrkklockor: storklockan, mellanklockan och lillklockan. Dessutom har kyrkan ett klockspel med 36 klockor.

Latinskolan

Latinskolan byggdes omkring 1500 och var i bruk som skola till 1841. Byggnadens röda tegelfasad, trappstegsgavlar och mönstermurning berättar om ett högkvalitativt byggnadsskick som krävde skickliga yrkesmän. Under 1970-talet gjordes en större restaurering och byggnaden användes därefter som kontor. 1 juli 2017 tog pastoratet över skolan.

Uppståndelsens kapell ligger vackert med utsikt över havet.

Uppståndelsens kapell

Uppståndelsens kapell är Ystads begravningskapell. Det ligger vackert med utsikt över havet på Nya kyrkogården i Ystads västra utkant.

Klosterkyrkan i vackert rött tegel med trappstensgavlar.

Klosterkyrkan

Klosterkyrkan är en del av Klostret i Ystad, ett gråbrödrakloster från 1200-talet. Kyrkan ägs av Ystads kommun, men Ystad-Sövestads församling har rätt att använda kyrkan till gudstjänster, dop, vigslar, konfirmationer och begravningar.

Församlingshemmet Klostergården är en röd tegelbyggnad invid Klosterkyrkan i Ystad.

Församlingshem

Ystad-Sövestads församling har tre församlingshem: Hedeskoga församlingshem, Kyrkstugan i Sövestad och Klostergården i centrala Ystad. Två av församlingshemmen ägs av Ystads kommun.

Hedeskoga kyrka är en liten vitkalkad, personlig landsortskyrka.

Hedeskoga kyrka

Hedeskoga kyrka, strax norr om Ystad, är en av fem landsortskyrkor i Ystad-Sövestads församling. Hedeskoga kyrka är en liten och personlig 1100-talskyrka som imponerar med sin rika utsmyckning, både när det gäller tak- och väggmålningar och inventarier. Särskilt sevärd är altaruppsatsen och predikstolen.

Sövestad kyrka är en vitputsad 1100-talskyrka som ligger längs riksväg 13 strax utanför Ystad.

Sövestad kyrka

Sövestad kyrka ligger mitt i Sövestad längs med riksväg 13. Den vitputsade 1100-talskyrkan i romansk stil är en av fem landsortskyrkor i Ystad-Sövestads församling.

Baldringe kyrka är en vacker vitkalkad landsortskyrka utanför Ystad.

Baldringe kyrka

Baldringe kyrka ligger naturskönt på en höjd i närheten av Baldringe gård som har anor från vikingatiden. Den putsade och vitkalkade 1100-talskyrkan i romansk stil är en av fem landsortskyrkor i Ystad-Sövestads församling. Kyrkan används i huvudsak vid musikgudstjänster, storhelger, dop, vigslar och begravningar.

Den putsade och vitkalkade Bromma kyrka från 1100-talet ligger på en höjd i utkanten av Bromma gamla kyrkby, några km söder om Sövestad.

Bromma kyrka

Bromma kyrka ligger på en höjd i utkanten av Bromma gamla kyrkby några kilometer söder om Sövestad. Den putsade och kalkade 1100-talskyrkan i romansk stil är en av fem landsortskyrkor i Ystad-Sövestads församling.

Birgittakapellet ligger vackert insprängt mellan träden på Gamla kyrkogården i Ystad.

Birgittakapellet

Birgittakapellet på Gamla kyrkogården i Ystad byggdes som gravkapell 1886. Idag används kapellet som meditationskapell i Ystad-Sövestads församling.

Högestad kyrka är en vitputsad kalkstenskyrka som ligger på en höjd utanför Ystad.

Högestad kyrka

Högestad kyrka ligger på en höjd intill adelsfamiljen Pipers egendom Högestad gods, strax väster om riksväg 19, mellan Ystad och Tomelilla. Den vitputsade kalkstenskyrkan i romansk stil från 1100-talet är en av fem landsortskyrkor i Ystad-Sövestads församling. Kyrkan används framförallt vid storhelger, dop, vigslar och begravningar.

Kontakta oss

Besöksadress

Klostergatan 12, 271 34 Ystad
(Ingång från Hospitalsgatan) 

Växel

0411-692 00

Länk till kontaktuppgifter till personal och förtroendevalda

E-post

ystad-sovestads.forsamling@svenskakyrkan.se