Den putsade och vitkalkade Bromma kyrka från 1100-talet ligger på en höjd i utkanten av Bromma gamla kyrkby, några km söder om Sövestad.
Foto: Suzanne Rahm

Bromma kyrka

Bromma kyrka ligger på en höjd i utkanten av Bromma gamla kyrkby några kilometer söder om Sövestad. Den putsade och kalkade 1100-talskyrkan i romansk stil är en av fem landsortskyrkor i Ystad-Sövestads församling.

Bromma kyrkas byggnadshistoria

Ursprungligen bestod Bromma kyrka av ett långhus med två valv, ett lägre och troligen smalare kor samt en absid i öster.
Under slutet av 1300-talet uppfördes nedre delen av tornet i väster.
Tornet byggdes på i mitten av 1400-talet och då fick långhuset kryssvalv.
Under senmedeltiden tillkom ett vapenhus i söder.

En gång i tiden var Bromma kyrka rikt utsmyckad med bilder och skulpturer.
Idag är kyrkan helt förändrad.
Detta beror framförallt på ombyggnaderna i mitten av 1800-talet och år 1939.
Vid den första ombyggnaden fick kyrkan korsarmar, korsmitt och absid med sakristia i öster, nya bänkar och nytt altare.
År 1939 fick kyrkan nytt tegelgolv, altaret flyttades fram, en vägg sattes upp för att avskärma absiden från koret, predikstolen sänktes och bänkarna målades om.

I vapenhuset i Bromma kyrka visas små bildskulpturer i form av fragment av träskulpturer från en tidigare altaruppsats från Karl XI:s tid.
I vapenhuset i Bromma kyrka visas små bildskulpturer i form av fragment av träskulpturer från en tidigare altaruppsats från Karl XI:s tid. Foto: Jenny Wollin

Träskulpturer visas i vapenhuset

I vapenhuset i Bromma kyrka finns en monter.
Där visas små bildskulpturer i form av fragment av träskulpturer från en tidigare altaruppsats från Karl XI:s tid.

Altartavlan i Bromma kyrka föreställer Jesus möte med kvinnan vid Sykars brunn.
Altartavlan i Bromma kyrka föreställer Jesus möte med kvinnan vid Sykars brunn. Foto: Jenny Wollin

Oljemålning från 1500-talet utgör altartavla

Altartavlan i Bromma kyrka är en oljemålning av Bartholomeus  Spranger (1564–1627).
Tavlan föreställer Jesus möte med kvinnan vid Sykars brunn. (Johannes 4:5-42).

Vackert mässingsfat pryder medeltida dopfunt

Den släta dopfunten i gotländsk kalksten i Bromma kyrka är från senare delen av medeltiden.
Dopfunten renoverades år 1965 då den fick en ny fot.
Mässingsfatet som placeras i dopfunten är från 1600-talet och har en bottenrelief som föreställer Jesu dop.
Man ser en ängel, Mästaren själv och Johannes Döparen med en korsprydd stav kring vilken en orm slingrar.

Mässingsfatet i dopfunten i Bromma kyrka har en bottenrelief som föreställer Jesu dop. Man ser en ängel, Mästaren själv och Johannes Döparen med en korsprydd stav kring vilken en orm slingrar.
Mässingsfatet i dopfunten i Bromma kyrka är från 1600-talet och har en bottenrelief som föreställer Jesu dop. Foto: Jenny Wollin

Träkrucifix i triumfbåge och på altare

Träkrucifixet i triumfbågen i Bromma kyrka är antagligen från senmedeltiden.
Det pryds av en lång, senig Kristusbild med kort ländkläde och väl bevarad törnekrona, medan korset har krabbor och fyrpassformade ändplattor.
Krucifixet renoverades och målades under den stora invändiga restaureringen på 1850-talet.

Ett krucifix av svartmålat trä står placerat på altaret.
Krucifixet har en piedestal av svartbetsad ek och en Kristusfigur i brons.
På baksidan finns en plakett med följande text: ”Johan Mårtensson Bussjö 10 skänkte krucifixet 19 17/4 50”. Det är även märkt ”Ystad brons, Sweden”.

Enkel predikstol från 1800-talet

Den enkla predikstolen i trä i Bromma kyrka är från 1850-talet och utgörs av en oktagonal korg som vilar på en pelare.
Korgen är indelad i ljusgrå marmorerade speglar.
I fälten ser man klöverblad där varje blad liknar ett hjärta.

Om Bromma kyrka

Besöksadress

Bygdegårdsvägen 7, 271 99 Ystad

Hitta till Bromma kyrka med eniro.se

 

Öppettider

Kyrkan är i regel öppen under arbetstid.
Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0411-692 43 innan ditt besök för att vara säker på att du kommer in.

 

Tillgänglighet

Hörslinga.
Tillgänglighetsanpassad entré.
HWC saknas. Vanlig toalett finns i anslutande byggnad.

 

Bokning

För bokning ring 0411-692 00 eller skicka e-post till ystad-sovestads.forsamling@svenskakyrkan.se 

Kyrkan har cirka 200 sittplatser.