Högestad kyrka är en vitputsad kalkstenskyrka som ligger på en höjd utanför Ystad.
Foto: Suzanne Rahm

Högestad kyrka

Högestad kyrka ligger på en höjd intill adelsfamiljen Pipers egendom Högestad gods, strax väster om riksväg 19, mellan Ystad och Tomelilla. Den vitputsade kalkstenskyrkan i romansk stil från 1100-talet är en av fem landsortskyrkor i Ystad-Sövestads församling. Kyrkan används framförallt vid storhelger, dop, vigslar och begravningar.

Högestad kyrkas byggnadshistoria

Högestad kyrka bestod ursprungligen av ett långhus med två valv, ett lägre och smalare kor och en rund absid.
Senare förlängdes kyrkans långhus med ett valv och tornet tillkom.

Under slutet av 1890-talet restaurerades Högestad kyrka utvändigt och på 1950-talet invändigt.
Den medeltida kyrkan skapar en intressant kontrast till 1800-talets stora ändringar, med torngavelutsmyckning, trappgavlar och listverk, de nya stora fönsteröppningarna samt en västport vars nischer är utförda i övedssandsten.

Det blyinfattade glasfönstret i Högestad kyrka föreställer Uppståndelsen.
Foto: Jenny Wollin

Sevärdheter i Högestad kyrka

Vackert blyinfattat fönster

I absiden i Högestad kyrka finns ett vackert blyinfattat glasfönster som föreställer Uppståndelsen.
Fönstret är tillverkat år 1898 av Stockholms Glasmåleri.

Dopfunt i kalksten

Dopfunten i Högestad kyrka är tillverkad i kalksten år 1899.
På var sida om skålen finns texten ”Låten barnen komma till mig och förmenen dem icke”  inhuggen.

Predikstolen i Högestad kyrka har väggfält av brunbetsad ek och snidade kolonner. I väggfälten avbildas evangelisterna. Textpartier och vissa dekorativa detaljer såsom listband och kapitäl är förgyllda.
Predikstolen i Högestad kyrka är ett renässansarbete från 1600-talet med väggfält av brunbetsad ek och snidade kolonner. Foto: Jenny Wollin

Predikstol i renässansstil och altaruppsats av Johan Jehrling

Predikstolen i Högestad kyrka är ett renässansarbete från 1600-talet med väggfält av brunbetsad ek och snidade kolonner.
I väggfälten avbildas evangelisterna.
Textpartier och vissa dekorativa detaljer såsom listband och kapitäl är förgyllda.
Under den krönande utsmyckade listen står: ”Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det”.
I valvet ovanför predikstolen finns spår efter en upphängningsanordning, troligen avsedd för en baldakin som nu saknas.

Mittpartiet av altaruppsatsen i Högestad kyrka är bevarad och sitter på norra långhusväggen.
Altaruppsatsen tillverkades år 1709 av Johan Jehrling.

Mittpartiet av altaruppsatsen i Högestad kyrka är skulpterad i trä och föreställer den första nattvarden.
Högestad kyrkas gamla altaruppsats är bevarad och hänger på norra långhusväggen. Foto: Jenny Wollin

Om Högestad kyrka

Besöksadress

Ljungahusvägen 115, 27197 Ystad

Hitta till Högestad kyrka med eniro.se

 

Öppettider

Högestad kyrka är i regel öppen under arbetstid.
Ring kyrkogårdsförvaltningen 0411-692 43 innan ditt besök för att vara säker på att du kommer in.

 

Tillgänglighet

Hörslinga.
Lätt att komma in via huvudentrén eftersom trappsteg har tagits bort.
HWC saknas. Bajamaja finns utanför kyrkan.

 

Frågor

Ring 0411-692 00 eller skicka e-post till ystad-sovestads.forsamling@svenskakyrkan.se 

Kyrkan har cirka 100 sittplatser.