Illustrerad skyline av Ystad
Foto: Illustration av Gustaf Ström

Om oss

Svenska kyrkan Ystad-Sövestads församling ligger i Ystads kommun. Här förenas staden och landsbygden i en livaktig kristen gemenskap.

Inom vårt geografiska område finns cirka 21 600 invånare varav drygt 14 500 är medlemmar i Svenska kyrkan (2020).
Som en del av Svenska kyrkan är vi en evangelisk-luthersk kyrka.
Trossatserna bottnar i den lära som utvecklades av den tyske reformatorn Martin Luther på 1500-talet.

Men Ystads kyrkliga historia är äldre än så och härstammar från 1200-talet då S:ta Maria kyrka byggdes.
På 1200-talet grundade Franciskanerorden också ett gråbröderskloster i staden.
Klostret och Klosterkyrkan finns kvar idag, men ägs numera av Ystads kommun och används framförallt som museum.
Klosterkyrkan är ett invigt gudstjänstrum och används regelbundet av församlingen för gudstjänster och förrättningar.

Förutom kyrkorna inne i Ystad har vi fem vackra landsortskyrkor: Baldringe kyrka, Bromma kyrka, Hedeskoga kyrka, Högestad kyrka och Sövestad kyrka.

Så styrs Ystad-Sövestads församling

Du som medlem bestämmer vem som styr i Ystad-Sövestads församling genom de personer du röstar fram i kyrkovalet att sitta i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.
Tillsammans med kyrkoherde Susanne Keyser styr de Ystad-Sövestads församling.

Kyrkorådet

Kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har till uppgift att

  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut
  • bereda ärenden
  • leda förvaltningen
  • se till att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, det vill säga att församlingen firar gudstjänst, bedriver undervisning och utövar diakoni och mission.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokoll från sammanträdena finns tillgängliga på församlingsexpeditionen.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet.
Kyrkofullmäktige har bland annat till uppgift att

  • godkänna bokslut
  • bevilja ansvarsfrihet för kyrkorådet
  • fastställa församlingens budget, medlems- och begravningsavgift, mål och riktlinjer för församlingens verksamheter, principer för ekonomisk ersättning för de förtroendevalda
  • välja ledamöter och ersättare till kyrkorådet och kvalificerade revisorer.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för alla.

Kyrkoherden

Kyrkoherden är organisationens verkställande chef.
Tillsammans med sina anställda ansvarar kyrkoherden för att organisationen når sina mål. 

FÖRTROENDEVALDA ySTAD-SÖVESTADS FÖRSAMLING 2022–2025

KT: nomineringsgrupp Kyrka tillsammans
S: nomineringsgrupp Socialdemokraterna
SD: nomineringsgrupp Sverigedemokraterna

Kyrkoråd

Anna-Lena Weberup (KT), ordförande
Riccard Axtelius (S), 1:e v. ordförande
Kerstin Tobiasson (KT), 2:e v. ordförande
Ulla-Britt Persson (S)
Berth Andersson (SD)
Vera Lingärde (KT)
Thomas Micha (S)
Julia Cederholm (KT)
Susanne Keyser, kyrkoherde

Ersättare, kyrkoråd

Annie Kaping (KT)
Kent Mårtensson (S)
Eva Hamberg (KT)
Ann-Chrestin Saedén (S)
Ullabritt Persson (KT)

Kyrkofullmäktige

Kent Mårtensson (S), ordförande
Håkan Eriksson (KT), 1:e v. ordförande
Ann-Chrestin Saedén (S), 2:e v. ordförande
Anna-Lena Weberup (KT)
Riccard Axtelius (S)
Kerstin Tobiasson (KT)
Fredrik Wejerhag (SD)
Elisabeth Karlsson (S)
Vera Lingärde (KT)
Berth Andersson (SD)
Christer Kempe (S)
Magnus Holst (KT)
Ulla-Britt Persson (S)
Ingeborg Pålsson (KT)
Julia Cederholm (KT)
Kenny Fransson (S)
Peter Lindhe (SD)
Dan Olsson (KT)
Ullabritt Persson (KT)
Tommy Persson (S)
Christer Nilsson (SD)
Agne Persson (KT)
Anita Lundberg (S)
Anitha Andersson (KT)
Eva Hamberg (KT)

Ersättare, kyrkofullmäktige

Thomas Micha (S)
Birgitta Persson (S)
Birgitta Cestrone Nyman (S)
Birgitta Ekerot (S)
Annie Kaping (KT)
Elisabeth Tegnhed (KT)
Lennart Kjellander (KT)
Christina Forslund (KT)
Zoukaa Wannous (KT)
Susanne Hektor (KT)
Kent Andersson (SD)
Paul Svensson (SD)

Kontakta oss

Besöksadress

Klostergatan 12, 271 34 Ystad
(Ingång från Hospitalsgatan) 

Växel

0411-692 00

Länk till kontaktuppgifter till personal och förtroendevalda

E-post

ystad-sovestads.forsamling@svenskakyrkan.se