Foto: Albin Hillert /Ikon

Samtal och stöd

Ibland behöver man dela det som är svårt med någon annan. Hos oss kan du få prata med en präst eller diakon, enskilt eller i någon av våra samtalsgrupper om sorg.

Samtal med präst eller diakon

När du behöver prata med någon finns våra präster och diakoner.
En diakon är vigd, precis som prästen, och har i regel en socionomutbildning i botten.
Diakonerna skulle kunna sägas vara kyrkans socialarbetare och kuratorer.

Varken diakonen eller prästen är psykoterapeut eller psykiatriker.
De är utbildade i att lyssna och i att föra existentiella och själavårdande samtal.
De samtal som förs i kyrkan är därmed inte terapeutiska, utan mer allmänna till sin natur.

Ring vår expedition på 0411-692 00 om du vill boka ett samtal.

Präst och diakon har tystnadsplikt

Prata kan man givetvis göra med vilken medmänniska som helst, men om du vänder dig till en präst, så är du garanterad total tystnadsplikt. Det du säger, det du berättar, är något som stannar er emellan.
Varken prästen eller diakonen för journaler och ditt besök registreras inte.
Precis som prästen har diakonen tystnadsplikt, men till skillnad från prästen är diakonens tystnadsplikt inte absolut; hon, eller han, får i vissa fall gå vidare med information, till exempel om det framkommer information om att barn far illa.

Samtalsgrupper för dig i sorg

Att mista sin livskamrat eller någon annan som betyder mycket för en, och drabbas av sorg är svårt och tungt.
Det kan vara en stor tröst att få möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor för andra som också är i samma situation.
Ystad-Sövestads församling erbjuder samtalsgrupper som kan vara ett stöd i sorgearbetet.

Leva-vidare-grupp

Vår grupp för sörjande kallar vi för leva-vidare-grupp.
Vi träffas 5-6 gånger under hösten/våren.
Varje träff är cirka en och en halv timme.

Bikt – prata av dig allt som känns tungt

Att gå till bikt är en möjlighet att få avbörda sig skuldkänslor och dåligt samvete, att få bekänna och be om förlåtelse.
Även då vi inte tror oss om att göra någon illa, så deltar vi ändå i mänsklighetens "kollektiva synd", i strukturer som ofta får katastrofala konsekvenser för jorden och våra medresenärer på den här planeten.
Det vet vi bara alltför väl, och den vissheten skapar en känsla av maktlöshet och frustration över att vara indragna i skeenden vi inte valt.

Under bikten får vi överlämna allt i Guds händer, ta emot full förlåtelse, och försonas med oss själva och Gud.
Fria att gå vidare och försöka skapa något nytt av våra liv.

Prästen fungerar här som mellanhand. Hen har inga personliga synpunkter eller värderingar på det du berättar, utan förmedlar bara Guds förlåtelse.
Däremot kan prästen komma med konkreta förslag på hur du, om möjligt, själv skulle kunna ställa tillrätta något av det du bekänt.
Det kallades förr för botgöring.

Prästen har absolut tystnadsplikt, vilket innebär att hen inte får röja, vare sig att du går till en bikt eller något av det som sägs under bikten.

Kontakta oss

Besöksadress

Klostergatan 12, 271 34 Ystad
(Ingång från Hospitalsgatan) 

Växel

0411-692 00

Länk till kontaktuppgifter till personal och förtroendevalda

E-post

ystad-sovestads.forsamling@svenskakyrkan.se