Foto: Jordan McQueen

Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till det kostnadsfria självhjälpsprogrammet.

Livsstegen är ett kostnadsfritt självhjälpsprogram i tolv steg för oss som känner att livsproblem – stora som små – gör att vi har svårt att hitta rätt i tillvaron.
Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

mer information

Klicka på bilden för att ladda ner foldern

Klicka på bilden för mer information.

Självhjälpsgrupper 

Det kostar ingenting att delta i Livsstegens grupper.
En Livsstegen-grupp består av cirka tio deltagare och två ledare.
Varje träff är 90 minuter lång och samtalet kretsar kring tolv existentiella steg.
Kontakta Magnus Persson för mer information om kursen.

Magnus Persson

Magnus Persson

Ystad Sövestadsbygden

Präst

Mer om Magnus Persson

Komminister. Ansvarig för kyrkvärdar, textläsare, dopvärdar och internationella gruppen. Håller i Livsstegen, meditation och retreater.