Baldringe kyrka är en vacker vitkalkad landsortskyrka utanför Ystad.
Foto: Suzanne Rahm

Baldringe kyrka

Baldringe kyrka ligger naturskönt på en höjd i närheten av Baldringe gård som har anor från vikingatiden. Den putsade och vitkalkade 1100-talskyrkan i romansk stil är en av fem landsortskyrkor i Ystad-Sövestads församling. Kyrkan används i huvudsak vid musikgudstjänster, storhelger, dop, vigslar och begravningar.

Baldringe kyrkas byggnadshistoria

Baldringe kyrka uppfördes troligen av en storman med anknytning till den närliggande Baldringe gård som har anor från vikingatiden.
Den ursprungliga kyrkan byggdes i romansk stil med absid, kor och långhus med två travéer samt troligtvis ett torn i väster. 

Baldringe kyrka har genomgått genomgripande förändringar på 1880-talet och 1950-talet, och kyrkans medeltida ursprung syns idag endast i inventarier såsom triumfkrucifixet samt dopfunten i gotländsk kalksten från 1200-talet.

Sevärdheter i Baldringe kyrka

I mitten av altaruppsatsen i Baldringe kyrka finns en oljemålning som föreställer den första nattvarden.
I mitten av altaruppsatsen i Baldringe kyrka finns en oljemålning från första hälften av 1700-talet som föreställer den första nattvarden. Foto: Suzanne Rahm

Altaruppsats från 1600-talet med adliga referenser

Altaruppsatsen i Baldringe kyrka är från 1600-talet och troligen tillverkad av den anonyme "A.S" som var anställd på Marsvinsholm.
I mitten av uppsatsen finns en oljemålning från första hälften av 1700-talet som föreställer den första nattvarden.
Altarskåpets underdel, den så kallade predellan, har en förgylld inskription: Gören detta till min åminnelse.
Uppsatsen kröns av en gestalt med förgylld kalk.
Nertill kan vi se ätterna Kruse och Marsvins vapen åt norr och ätterna von Bülow och Grubbes vapen åt söder.
Mellan vapensköldarna finns en gestalt med en jordglob.
På båda sidorna om altartavlan ser vi de fyra evangelisterna.

Speglarna på den rikt dekorerade predikstolen i Baldringe kyrka visar motiv från Skapelseberättelsen och Syndafallet.
Predikstolen i Baldringe kyrka är dekorerad med motiv från Skapelseberättelsen och Syndafallet Foto: Jenny Wollin

Rikt dekorerad predikstol med motiv från Skapelseberättelsen

Den rikt skulpterade predikstolen i Baldringe kyrka härstammar från 1600-talets första hälft.
Den har tidigare utgjort läktarpredikstol i triumfbågen, men vid restaureringen på 1880-talet flyttades den till långhuset.
Tre av de ursprungliga sju speglarna finns kvar på predikstolen och de resterande fyra sitter på orgelläktarens bröstning.
Speglarna visar motiv från Skapelseberättelsen och Syndafallet.
Tidigare har predikstolen också haft en baldakin.

Dopfunt och triumfkrucifix återbördade från Lund

Dopfunten i Baldringe kyrka är från 1200-talet och gjord i gotländsk kalksten.
Den har tidigare ingått i samlingarna på Historiska muséet i Lund.

Även triumfkrucifixet från 1300–1400-talet förvarades under många år på Historiska muséet i Lund.
Krucifixet som visar en lidande Jesus återbördades till Baldringe kyrka år 1964.

Vikingasten vaktar Baldringe kyrka

Vid västra häcken står Baldringestenen, en runsten från cirka år 975.
Inskriptionen på stenen lyder: ”Torgils (Truls) satte dessa minnesmärken efter sin fader Tomme den språkkunnige, Fröds son, en mycket duglig tägn”.

Om Baldringe kyrka

Besöksadress
Ljungahusvägen 517, 271 97 Ystad

Hitta till Baldringe kyrka med eniro.se

 

Öppettider
Kyrkan är i regel öppen under arbetstid.
Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0411-692 43 innan ditt besök för att vara säker på att du kommer in.

 

Tillgänglighet
Från parkeringen norr om kyrkan leder en grusad gång upp till kyrkan. Huvudentrén till kyrkan har två trappsteg. Ramper kan läggas ut vid behov.
I övrigt saknas hinder som höga trösklar.
Koret är upphöjt ett litet steg och kontrastmarkerat med blå tejp.
HWC saknas. Bajamaja finns utanför kyrkan.

Bokning
För bokning ring 0411-692 00 eller skicka e-post till ystad-sovestads.forsamling@svenskakyrkan.se 

Kyrkan har cirka 120 sittplatser. 

Kuriosa
Baldringe kyrka och kyrkogård förekommer i två Wallanderfilmer, dels BBC:s Wallanderfilm One step behind där begravningen för Wallanders mördade kollega hålls i Baldringe kyrka, dels i filmen Den femte kvinnan där Kurt Wallanders pappa begravs i kyrkan.