Arbeta som volontär

I Ystad-Sövestads församling kan du bland annat engagera dig som kyrkvärd, dopvärd eller textläsare. Vi har även en internationell grupp för dig som är intresserad av internationellt hjälparbete.

Att vara volontär innebär att du frivilligt ger dina medmänniskor av din tid, ditt engagemang och din kompetens, utan att få betalt.
Men det handlar inte bara om att ge.
Du får också något tillbaka: social gemenskap, utlopp för dina intressen och möjlighet att påverka och utveckla samhället.

Vi behöver både dig som vill göra en mindre eller tidsbegränsad insats och dig som vill lägga ner mycket tid.
Du bestämmer själv hur mycket tid du vill investera.

Kyrkvärden – den första besökaren möter

Som kyrkvärd är din främsta uppgift att möta och hjälpa gudstjänstbesökarna till rätta.
Det kan handla om att möta de människor som kommer vid dörren, dela ut psalmböcker, läsa texter, delta i förbönen, tända ljus, ta upp kollekten eller bära fram nattvardskärlen.
Det är alltid två kyrkvärdar vid varje gudstjänst eller mässa.

För att kunna utses till kyrkvärd måste du vara över 16 år och döpt medlem i Svenska kyrkan.

Dopvärd hälsar välkommen till Svenska kyrkan

När ett barn döps brukar det finnas med en dopvärd, som hjälper till vid dopet.
Värden har till uppgift att se till att familjen kommer tillrätta i kyrkan, känner sig välkomna och kan även hjälpa till med att läsa något i kyrkan.
Sist men inte minst hälsas den nya medlemmen välkommen in i Svenska kyrkan och värden lämnar över dopljuset.

Textläsare

Som textläsare i gudstjänsten läser du söndagens text ur Bibeln för församlingen.

Internationella gruppen

I internationella gruppen samlas de som vill engagera sig i internationella frågor och i internationellt hjälparbete.
Gruppens uppdrag är att bevaka, att engagera, inspirera, informera och påverka omvärlden i internationella frågor.
En stor del av vårt arbete handlar också om att planera och genomföra insamlingar för behövande, speciellt i jul- och fastetid.

 • Magnus Persson

  Magnus Persson

  Ystad-Sövestads församling

  Präst

  Mer om Magnus Persson

  Komminister. Ansvarig för kyrkvärdar, textläsare, dopvärdar och internationella gruppen. Håller i Livsstegen, meditation och retreater.